Menu

Hrvatski

Koji su dijelovi mrežnih stranica ESB-a dostupni na hrvatskom jeziku?

Pristup općim informacijama o nadzoru banaka u okviru Jedinstvenog nadzornog mehanizma.
About

Saznajte nešto o postupcima odlučivanja i organizacijskim aspektima Jedinstvenog nadzornog mehanizma (SSM).
Organisation & Governance

Pregled pravnog okvira u vezi s nadzornim zadaćama i odgovornostima ESB-a. Neki pododjeljci možda nisu dostupni na hrvatskom.
Legal Framework

Priopćenja za javnost i publikacije o nadzornim praksama: pristup različitim publikacijama i drugim dokumentima na hrvatskom jeziku u odjeljcima u kojima je tekst na engleskom jeziku.
Media & Publications Supervisory practices

Kako pristupiti informacijama na hrvatskom

Dostupni jezici

Za otvaranje hrvatske inačice, pritisnite »Other languages« i »HR« u polju iznad glavnog izbornika.

Kad odaberete jezik, on postaje odabrani korisnikov jezik i, kao takav, pojavljivat će se automatski uz dugme glavnog jezika za dokument koji trenutačno čitate i za bilo koji drugi dokument dostupan na mrežnim stranicama na odabranom jeziku.