Menu

Slovenščina

Kje na tem spletnem mestu najdem informacije v slovenščini?

Splošne informacije o bančnem nadzoru v okviru enotnega mehanizma nadzora.
About

Predstavitev postopkov odločanja in organizacijskih vidikov enotnega mehanizma nadzora.
Organisation & Governance

Pravni okvir, ki ureja nadzorne naloge in pristojnosti ECB. Mogoče je, da nekateri podrazdelki v slovenščini niso na voljo.
Legal Framework

Mediji in publikacije ter Nadzorne prakse: dostop do različnih publikacij in drugih dokumentov v slovenščini, čeprav so strani same v angleščini.
Press & Publications Supervisory practices

Dostop do informacij v slovenščini

Jeziki

Slovensko različico strani odprete tako, da v vrstici nad glavnim menijem kliknete »Other languages«, nato pa »Slovenščina«.

Ko izberete en jezik, ta postane izbrani jezik uporabnika in se samodejno prikaže poleg gumba »ENGLISH« tako pri trenutnem dokumentu kot tudi pri vseh ostalih, ki so na spletni strani ECB na voljo v tem jeziku.