Menu


Polski

Które części strony są dostępne po polsku?

Ten dział zawiera ogólne informacje o nadzorze bankowym w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego.
About

W tej części przedstawiono procedury decyzyjne i strukturę organizacyjną Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego.
Organisation & Governance

W tym dziale można znaleźć akty prawne dotyczące zadań nadzorczych EBC. Niektóre jego części nie są dostępne po polsku.
Legal Framework

Działy Press & Publications oraz Supervisory Practices są prowadzone tylko po angielsku, ale można tu też znaleźć publikacje i inne dokumenty w języku polskim.
Press & Publications Supervisory Practices

Jak znaleźć informacje po polsku

Dostępne języki

Aby otworzyć polską wersję strony, należy na pasku wyboru języka nad głównym menu kliknąć „Other languages” i wybrać „Polski”.

Wybrany język zostaje zapamiętany przez przeglądarkę jako domyślny i będzie wyświetlany automatycznie obok angielskiego – zarówno dla bieżącego dokumentu, jak i dla wszystkich innych części strony dostępnych w tym języku.