Menu

Български

Кои раздели на този уебсайт са преведени на български език?

Достъпна е обща информация за банковия надзор в рамките на единния надзорен механизъм.
About

Запознайте се с процедурите за вземане на решения и организационните аспекти на единния надзорен механизъм.
Organisation & Governance

Преглед на правната рамка, свързана с надзорните задачи и отговорности на ЕЦБ. Имайте предвид, че е възможно някои подраздели да не са преведени на български език.
Legal Framework

Медии и публикации и Надзорни практики: Достъп до различни публикации и други документи на български език, макар че самите раздели са на английски език.
Media & Publications  Supervisory Practices

Как да достигнете до информацията на български език

Налични езици

За да отворите версията на български език, кликнете „Other languages“ и „Български“ в полето над основното меню.

След като бъде избран език, той става предпочитан за потребителя и се показва автоматично до бутона за основния език както в текущия документ, така и при всеки друг, наличен на съответния език на уебсайта на ЕЦБ.