Menu

Svenska

Vilka delar av webbplatsen finns på svenska?

Allmän information om banktillsynen inom SSM (den gemensamma tillsynsmekanismen).
About

Läs mer om beslutsprocessen och om SSM:s organisation.
Organisation & Governance

Bläddra i regelverket om ECB:s tillsynsuppgifter och ansvar. Obs! Alla delavsnitt finns kanske inte på svenska.
Legal Framework

Media & Publications och Supervisory practices: Se olika publikationer och andra dokument på svenska, även om själva texten i avsnitten är på engelska.
Media & Publications Supervisory practices

Hur man får information på svenska

Välj språk

För att öppna den svenska versionen, klicka på ”Övriga språk” och ”Svenska” i fältet ovanför huvudmenyn.

När ett språk har valts blir det användarens språkpreferens och visas automatiskt bredvid huvudspråksknappen både för det aktuella dokumentet och andra dokument som finns på webbplatsen på det språket.