Menu

Čeština

Které části těchto internetových stránek jsou k dispozici v češtině?

Přečtěte si všeobecné informace o bankovním dohledu v rámci jednotného mechanismu dohledu.
About

Zjistěte více o rozhodovacích postupech a organizačních aspektech jednotného mechanismu dohledu.
Organisation & Governance

Seznamte se s právním rámcem, který souvisí s úkoly a povinnostmi ECB týkajícími se dohledu. Některé části nemusí být dostupné v češtině.
Legal Framework

Média a publikace, postupy dohledu: Přečtěte si různé publikace a jiné dokumenty v češtině, ačkoliv příslušné části jsou v angličtině.
Media & Publications Supervisory practices

Jak si zobrazit informace v češtině

Dostupné jazyky

Chcete-li otevřít českou verzi, klikněte v poli nad hlavní nabídkou na „Other languages“ a poté na „Čeština“.

Jakmile zvolíte určitý jazyk, stane se z něj preferovaný jazyk uživatele a bude se automaticky zobrazovat vedle hlavního jazykového tlačítka pro daný dokument i pro jakékoliv další dokumenty, které jsou v tomto jazyce na internetových stránkách k dispozici.