Menu

Eesti keel

Millised veebilehe materjalid on kättesaadavad eesti keeles?

Üldine teave pangandusjärelevalve ja ühtse järelevalvemehhanismi kohta
About

Lähem teave ühtse järelevalvemehhanismi otsustusmenetluste ja organisatsiooniliste aspektide kohta
Organisation & Governance

Tutvu EKP järelevalveülesandeid ja -kohustusi käsitleva õigusraamistikuga. Kõik rubriigid ei pruugi olla eesti keeles kättesaadavad.
Legal Framework

Meedia & väljaanded ning järelevalvetavad: ehkki need rubriigid on ingliskeelsed, on paljud väljaanded ja dokumendid kättesaadavad ka eesti keeles.
Media & Publications Supervisory practices

Kuidas saada eestikeelset teavet?

Keeled

Eestikeelse tõlke lugemiseks klõpsa lingile „Other languages” (Teised keeled) ning vali eesti keel (ET).

Kui keelevalik on tehtud, muutub vastav keel vaikimisi kasutaja eeliskeeleks ning kuvatakse automaatselt keelevaliku nupu kõrval nii parajasti avatud dokumendi kui ka kõigi muude kõnealusesse keelde tõlgitud dokumentide puhul, mis on veebilehel avaldatud.