Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je objavila končna vodnika za banke o upravljanju kapitala in likvidnosti

9. november 2018

  • V končnih vodnikih so predstavljena pričakovanja ECB glede upravljanja notranjega kapitala in likvidnosti v bankah.
  • ECB bo vodnika bo pri ocenjevanju ustreznega notranjega kapitala (ICAAP) in ustrezne notranje likvidnosti v bankah (ILAAP) začela uporabljati 1. januarja 2019.

Evropska centralna banka (ECB) je danes objavila svoja pričakovanja glede procesov ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala in ustrezne notranje likvidnosti v bankah (ICAAP in ILAAP). Vodnika, ki nista pravno zavezujoča, se bosta uporabljala od 1. januarja 2019 in nadomeščata pričakovanja, ki so bila objavljena januarja 2016. Njun namen je pomagati bankam, da okrepijo svoja procesa ICAAP in ILAAP, in jih spodbuditi k uporabi najboljših praks.

Ustrezna raven kapitala in likvidnosti je bistveni pogoj za odpornost vsake banke. Od bank se pričakuje, da ocenijo tveganja, ki jih prevzemajo, in skrbijo za to, da vedno prepoznajo vsa pomembna tveganja, jih učinkovito upravljajo in krijejo z zadostnim obsegom kapitala in likvidnosti ter pri tem upoštevajo možna gibanja v prihodnosti.

Bančni nadzor v ECB opravi pregled kakovosti procesov ICAAP in ILAAP v vsaki instituciji kot temeljni del procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP). ICAAP in ILAAP vsako leto ocenijo skupne nadzorniške skupine in rezultate upoštevajo v vseh elementih procesa SREP. Cilj ECB je spodbuditi banke k nadaljnjim izboljšavam procesov ICAAP in ILAAP. Zato bo povečala intenzivnost svojih nadzornih ocen in še okrepila vlogo, ki jo imata ICAAP in ILAAP v procesu SREP. Tako bo denimo ICAAP imel večjo vlogo pri določanju kapitalskih zahtev iz drugega stebra, ki se izvaja za vsako tveganje posebej in sledi individualni oceni posamezne banke.

ECB je leta 2016 objavila pričakovanja glede procesov ICAAP in ILAAP za nadzorovane institucije. Po natančnem pregledu je ugotovila, da slednje uporabljajo zelo različne pristope in da so v vseh potrebne izboljšave. Zato je v začetku leta 2017 začela izvajati večletni načrt priprav na ICAAP in ILAAP, katerega cilj je razviti podrobnejši sklop nadzorniških pričakovanj, upoštevajoč dva kroga povratnih informacij od institucij in drugih predstavnikov panoge. Skupno je ECB prejela okrog 800 pripomb na vodnika, ki jih je ocenila in zatem uporabila pri oblikovanju jasnejših pričakovanj glede procesov ICAAP in ILAAP v institucijah. Na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru je objavljeno poročilo o odzivih na javno posvetovanje, ki je potekalo v letu 2018, skupaj s končno različico vodnikov ter dokumentom s pogostimi vprašanji in odgovori.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Esther Tejedor, tel. +49 69 1344 95596.

Opombe

  • Večletni načrt v zvezi z vodnikoma EMN o ICAAP in ILAAP
  • Pričakovanja nadzornikov glede ICAAP in ILAAP ter poenoteno zbiranje informacij o ICAAP in ILAAP
  • Člen 73 direktive o kapitalskih zahtevah IV (CRD IV) določa, da morajo institucije izvajati zanesljive, učinkovite in celovite strategije ter procese (tj. ICAAP) za redno ocenjevanje in zagotavljanje zneskov, vrst in razporeditve notranjega kapitala, ki je po njihovi oceni primeren za kritje narave in stopnje tveganj, katerim so ali bi lahko bile izpostavljene. Zahteve glede procesa ILAAP so določene v členu 86 CRD IV.
  • V vodnikih ECB o ICAAP in ILAAP se uporablja pristop, ki temelji na načelih, poseben poudarek pa je namenjen izbranim ključnim vidikom z nadzorniške perspektive. Iz določil CRD IV o ICAAP in ILAAP vodnika izpeljujeta sedem načel, ki se bodo od leta 2019 dalje poleg ostalih dejavnikov upoštevala pri oceni ICAAP in ILAAP vsake institucije v okviru procesa SREP. Namen vodnikov ni zagotoviti popolna navodila o vseh vidikih, ki so relevantni za dober ICAAP oziroma ILAAP.
  • ICAAP in ILAAP sta v prvi vrsti interna procesa, ki morata biti prirejena okoliščinam vsake posamezne institucije. Za izvajanje ICAAP in ILAAP v obliki, ki je primerna za individualne okoliščine posamezne institucije, zato ostajajo odgovorne institucije same. ECB ocenjuje ICAAP in ILAAP v vsaki instituciji posebej.
  • Vodnika po sprejetju ne bosta nadomestila ali zamenjala veljavne zakonodaje, s katero se izvajata člena 73 in 86 CRD IV.
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije
Žvižgaštvo