Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB vadove išdėstyti bankų valdybų narių tinkamumo eiti pareigas vertinimo priežiūriniai kriterijai ir procesas

2017 m. gegužės 15 d.
  • ECB skelbia Kompetencijos ir tinkamumo vertinimo vadovą.
  • Vadove išdėstyti bankų valdybų narių tinkamumo eiti pareigas vertinimo kriterijai ir procesas.
  • Vadovo paskelbimu baigiamos viešos konsultacijos.

Šiandien Europos Centrinis Bankas (ECB) paskelbė ECB tinkamumo ir kompetencijos vertinimo vadovą. Vadove išdėstyta, kaip ECB Bankų priežiūra užtikrina nuoseklų kompetencijos ir tinkamumo vertinimo kriterijų taikymą, siekdama įtvirtinti bendrą priežiūrinę kandidatų į bankų valdybų narių, pavyzdžiui, vykdomąsias funkcijas atliekančių generalinių direktorių ar nevykdomąsias funkcijas atliekančių valdybos narių, pareigas kvalifikacijos, gebėjimų ir reputacijos vertinimo praktiką. Vadovu taip pat didinamas ECB Bankų priežiūros taikomų vertinimo kriterijų ir priežiūrinės praktikos bei procesų skaidrumas.

Paskelbus vadovą baigiamos viešos konsultacijos. Atsižvelgiant į jų rezultatus buvo patikslintos vadovo nuostatos dėl reikalingos valdybų narių patirties ir gebėjimo skirti pakankamai laiko pareigoms eiti, taip pat išsamiau paaiškinti galimi interesų konfliktai.

Užtikrinti, kad bankuose vyriausiųjų vadovų pareigas eitų tinkami asmenys, yra itin svarbu bankų ir visos bankų sistemos stabilumui. Nors už tai pirmiausia atsakingi patys bankai, ECB Bankų priežiūra taip pat gali vertinti, ar bankai laikosi taisyklių, skirtų užtikrinti gerą valdymą, tarp jų ir reikalavimų dėl valdybų narių tinkamumo. Vadovas paskelbtas siekiant padėti bankams laikytis ECB Bankų priežiūros nustatytos politikos ir geriau suprasti jos vykdomus vertinimus.

Vertindama kompetenciją ir tinkamumą ECB Bankų priežiūra vadovaujasi atitinkamais ES teisės aktais ir nacionalinės teisės aktais, kuriais tie ES teisės aktai perkelti į 19 euro zonos šalių nacionalinę teisę. Tais klausimais, kuriais ES teisės aktais paliekama teisė pačioms valstybėms narėms spręsti, kaip juos perkelti į nacionalinę teisę, išlieka nacionalinių skirtumų galimybė. Todėl, nors ir šie skirtumai gerbiami, vadovu siekiama suvienodinti kompetencijos ir tinkamumo vertinimo priežiūrinę praktiką.

Rengdamas ECB vadovą ir vykdydamas viešas konsultacijas ECB glaudžiai bendradarbiavo su Europos bankininkystės institucija (EBI). Todėl ECB vadovas atitinka EBI ir Europos vertybinių popierių ir rinkos institucijos (ESMA) gairių dėl valdymo organų narių ir pagrindines užduotis atliekančių asmenų tinkamumo eiti pareigas vertinimo projektą, dėl kurio EBI taip pat surengė viešas konsultacijas. Jeigu po šių konsultacijų gairės bus keičiamos, atitinkamai gali būti keičiama ir ECB Bankų priežiūros taikoma politika, praktika ir procesai, tad gali būti koreguojamas ir ECB vadovas. Šis vadovas parengtas kaip praktinė priemonė ir bus reguliariai atnaujinamas atsižvelgiant į naujausius pokyčius ir įgytą naują praktinę patirtį.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Rolfui Bendersui telefonu +49 69 1344 6925.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai
Informavimas apie pažeidimus