Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

Vodnik ECB pojasnjuje nadzorniška merila in postopek za ugotavljanje primernosti članov upravljalnih organov bank

15. maj 2017
  • ECB je objavila vodnik za ocenjevanje sposobnosti in primernosti.
  • Vodnik pojasnjuje nadzorniška merila in postopek za ugotavljanje primernosti članov upravljalnih organov bank.
  • Z objavo se zaključuje proces javnega posvetovanja.

Evropska centralna banka (ECB) je danes objavila vodnik ECB za ocenjevanje sposobnosti in primernosti. Vodnik pojasnjuje, kako bančni nadzor v ECB zagotavlja enotno uporabo meril za ugotavljanje sposobnosti in primernosti, s čimer želi vzpostaviti skupne nadzorniške prakse pri ocenjevanju kvalifikacij, veščin in primernosti kandidatov za položaje v upravi bank, npr. za položaj glavnega izvršnega direktorja ali neizvršnega člana uprave. Povečuje tudi transparentnost ocenjevalnih meril ter nadzorniških praks in postopkov bančnega nadzora v ECB.

Z objavo se zaključuje proces javnega posvetovanja, v katerem je bil med drugim oblikovan vodnik, ki vsebuje dodatna pojasnila o zahtevanih izkušnjah in časovni razpoložljivosti članov uprave ter podrobneje pojasnjuje možna nasprotja interesov.

Zagotavljanje kakovosti najvišjega vodstva bank je ključnega pomena za stabilnost vsake posamezne banke in bančnega sistema kot celote. Glavno odgovornost za to nosijo banke same, dolžnost bančnega nadzora v ECB pa je, da preverja, ali banke delujejo v skladu s pravili, ki ščitijo dobro upravljanje, in spoštujejo zahteve glede primernosti članov uprave. Objava vodnika bo pomagala bankam, da se uskladijo s politiko bančnega nadzora v ECB in bolje razumejo postopek ocenjevanja.

Bančni nadzor v ECB pri ocenjevanju sposobnosti in primernosti uporablja relevantno zakonodajo EU in njen prenos v nacionalno pravo 19 držav euroobmočja. Kjer evropska zakonodaja državam članicam dopušča, da same določijo, kako jo bodo prenesle v nacionalno zakonodajo, lahko še naprej obstajajo razlike med državami. Ob spoštovanju teh razlik je cilj vodnika uskladiti nadzorniške prakse za ocenjevanje sposobnosti in primernosti.

ECB je pri pripravi vodnika in v procesu javnega posvetovanja tesno sodelovala z Evropskim bančnim organom (EBA). Vodnik je usklajen z osnutkom smernic EBA in Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za ocenjevanje primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij, za katere je EBA opravila javno posvetovanje. Morebitne spremembe smernic, sprejete v posvetovanju, lahko privedejo do sprememb politik, praks in postopkov bančnega nadzora v ECB ter s tem do sprememb vodnika ECB. Vodnik je zamišljen kot praktično orodje, ki se bo redno posodabljal v skladu z novimi dogajanji in v praksi pridobljenimi izkušnjami.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Rolf Benders, tel. +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije
Žvižgaštvo