Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB norādījumos sīkāk skaidroti uzraudzības kritēriji un process saistībā ar banku valdes locekļu atbilstības noteikšanu

2017. gada 15. maijā
  • ECB publicē norādījumus par atbilstības un piemērotības novērtējumu.
  • ECB norādījumos sīkāk skaidroti uzraudzības kritēriji un process saistībā ar banku valdes locekļu atbilstības noteikšanu.
  • Ar norādījumu publicēšanu noslēdzas sabiedriskās apspriešanas process.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicēja ECB norādījumus par atbilstības un piemērotības novērtējumu. Norādījumos skaidrots, kā ECB banku uzraudzība nodrošina konsekventu atbilstības un piemērotības kritēriju piemērošanu, lai izstrādātu vienotu uzraudzības praksi bankas valdes locekļa amata kandidāta, piemēram, izpilddirektora vai uzraudzības valdes locekļa, kvalifikācijas, prasmju un atbilstošas reputācijas novērtēšanai. Tie arī uzlabo ECB banku uzraudzības novērtējuma kritēriju un uzraudzības prakses un procesu caurredzamību.

Ar norādījumu publicēšanu noslēdzas sabiedriskās apspriešanas process. Tā rezultātā tika sniegts turpmāks skaidrojums par valdes locekļu pieredzi un pienākumu izpildei nepieciešamo laiku, kā arī sīkāk izklāstīti iespējamie interešu konflikti.

Banku augstākā līmeņa vadības kvalitāte ir būtiska, lai nodrošinātu banku, kā arī visas banku sistēmas stabilitāti. Lai gan par to galvenokārt atbildīgas pašas bankas, ECB banku uzraudzības funkcijai jānovērtē banku atbilstība noteikumiem, kuru mērķis ir nodrošināt labu pārvaldību, t.sk. valdes locekļu atbilstības prasības. Publicētie norādījumi palīdzēs bankām nodrošināt atbilstību ECB banku uzraudzības politikai un labāk izprast vērtēšanas procesus.

ECB banku uzraudzības jomā, veicot atbilstības un piemērotības novērtējumu, tiek piemēroti attiecīgie ES tiesību akti un 19 euro zonas valstu tiesību akti, kas transponē šīs normas. Gadījumos, kad ES tiesību akti ļauj dalībvalstīm noteikt, kā tie tiek transponēti, iespējamas turpmākas valstu atšķirības. Respektējot šādas atšķirības, norādījumu mērķis ir saskaņot uzraudzības praksi atbilstības un piemērotības novērtējuma īstenošanai.

ECB cieši sadarbojās ar Eiropas Banku iestādi (EBI) ECB norādījumu izstrādes un apspriešanas procesa laikā. Norādījumi ir saskaņā ar EBI un Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestādes (EVTI) pamatnostādņu projektiem par vadības struktūras locekļu un personu, kas pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanu, kurus EBI nodevusi sabiedriskajai apspriešanai. Jebkādas pārmaiņas, kas šajās pamatnostādnēs tiks ieviestas apspriešanas rezultātā, var izraisīt ECB banku uzraudzības politikas, prakses un procesu pārmaiņas un pēc tam – ECB norādījumu korekcijas. Paredzēts, ka šie norādījumi būs praktisks rīks, kas tiks regulāri aktualizēts, lai atspoguļotu jaunāko praktiskajā darbībā gūto pieredzi.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Rolfa Bendersa (Rolf Benders; tālr. +49 69 1344 6925).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana