Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • NUOMONĖ

ECB kelia bankų valdymo kartelę

ECB vykdomosios valdybos nario ir ECB priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojo Yveso Merscho nuomonė, paskelbta 2020 m. spalio 1 d. keliose Europos žiniasklaidos priemonėse

2020 m. spalio 1 d.

Banko valdymo organo narių sąžiningumas ir kompetencija – viena svarbiausių kovos su sukčiavimu ir netinkamu valdymu priemonių. Deja, dažnai ši priemonė nėra labai paveiki. Pirmiausia pasakytina, kad už savo vadovų tinkamumą yra atsakingi patys bankai. ECB atlieka galutinę didžiųjų euro zonos bankų „kokybės kontrolę“ – vadinamąjį kompetencijos ir tinkamumo vertinimą. Tai – vienas sudėtingiausių priežiūros uždavinių.

Štai, pavyzdžiui, vien pernai ECB įvertino daugiau nei 100 bankų grupių dirbančių 2 967 asmenų tinkamumą. Šiemet numatomi panašūs skaičiai.

Tačiau šis uždavinys sudėtingas ne vien dėl didelės apimties. Valdymo organo narių profilį vertiname pagal 2013 m. priimtoje Europos direktyvoje nustatytus standartus. Konkrečiau – vertinimą atliekame pagal į nacionalinę teisę perkeltus šios direktyvos standartus. Tačiau valstybės narės šią direktyvą į nacionalinę teisę perkėlė (arba – (dar) neperkėlė) nevienodai. Direktyvoje nustatytas reikalavimas, kad banko valdymo organo nariai, be kitų dalykų, būtų „pakankamai geros reputacijos“ ir turėtų pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties savo pareigoms vykdyti. Jie visada turi veikti sąžiningai, dorai ir savarankiškai ir turi skirti pakankamai laiko savo funkcijoms atlikti.

Reputacijos, savarankiškumo ar pakankamo laiko skyrimo sąvokos įvairių šalių teisės aktuose dažnai apibrėžiamos nevienodai. Pavyzdžiui, kokį nusižengimą įvykdęs asmuo būtų laikomas netinkamu tapti ar nebetinkamu būti banko valdymo organo nariu? Kiek turi būti atsižvelgiama į tebevykstančius teismo procesus? Kiek svarbus dėl vertinamo asmens praeityje priimtas apkaltinamasis teismo nuosprendis? Be to, įvairių šalių teisės aktais nustatytas nevienodas kompetencijos ir tinkamumo vertinimo atlikimo terminas – vienose šalyse jis trumpas, kitose – ilgas, dar kitose nenustatytas joks terminas. Kai kur galioja reikalavimas, kad kandidatūrai dar prieš paskyrimą turi pritarti priežiūros institucija. Kitur tokio pritarimo reikalaujama jau po paskyrimo.

Kad būtų atsižvelgta į visus šiuos nacionalinius skirtumus, bet kartu būtų laikomasi direktyvoje nustatytų standartų, ECB, bendradarbiaudamas su nacionalinėmis bankų priežiūros institucijomis, parengė vienodo kompetencijos ir tinkamumo kriterijų aiškinimo, kiek tai įmanoma, taip pat teisiniu požiūriu, aprašą. Tai mums padėjo įveikti kai kurias pagrindines kliūtis. Tačiau to nepakanka.

Žengsime dar vieną žingsnį. Esamus trūkumus ECB panaikins vykdydamas griežtesnius ir labiau intervencinius kompetencijos ir tinkamumo vertinimus. Vis labiau kreipsime dėmesį į tai, kokį poveikį valdymo organo nariai turėtų daryti bankų būklei ir stabilumui. Jei mūsų atliktas vertinimas parodys, kad asmuo nėra tinkamas eiti atitinkamas pareigas, vadovaudamiesi ES taisyklėmis priimsime sprendimą dėl netinkamumo. Taip pat nuodugniau nagrinėsime visus neigiamos įtakos nagrinėjamo asmens reputacijai galinčius turėti faktus, pavyzdžiui, anksčiau priimtą apkaltinamąjį nuosprendį arba tebevykstantį teismo ar administracinį procesą.

Pamažu keldami kartelę skelbsime ir daugiau informacijos, kuri bankams padės geriau suprasti mūsų lūkesčius dėl valdymo organo narių. ECB paskelbs atnaujintą Kompetencijos ir tinkamumo vertinimo vadovą. Išsamiau nagrinėsime valdybos narių asmeninės atsakomybės klausimus: nusižengimą įvykdęs arba kolegų nusižengimus ignoruojantis vadovas nebegalės pasislėpti po valdybos kolektyvinės atsakomybės skraiste. Vadove taip pat apibrėžta, kada ir kaip, paaiškėjus naujiems reikšmingiems faktams, galime atlikti pakartotinį pareigas einančių valdymo organo narių tinkamumo vertinimą.

Be to, vertinimo procesas taps veiksmingesnis, o dalyvavimas jame bus supaprastintas: paraiškas dėl į postą pretenduojančių valdymo organo narių kompetencijos ir tinkamumo vertinimo bankai galės pateikti interneto portale. ECB ragins bankus paraiškas pateikti dar prieš šiems asmenims pradedant eiti pareigas, nes tai paspartins priežiūrinio vertinimo procesą. Taip pat paminėtina, kad, siekdamas sustiprinti nepriklausomumą ir užtikrinti tinkamą procesą, ECB optimizavo savo sprendimų priėmimo procesą ir įsteigė specialų kompetencijos ir tinkamumo vertinimo skyrių bei vykdymo užtikrinimo ir sankcijų skyrimo komitetą.

Kelios Europos bankų sektoriaus sritys dar nėra visiškai integruotos. Tai pasakytina ir apie bankų valdymo organo narių tinkamumui taikomas taisykles. Netinkamas valdymas ir skirtingi nacionaliniai standartai tampa vis mažiau toleruojami. Nepabaigtas ir nevienodas ES teisės aktų perkėlimas į nacionalinę teisę neturėtų sutrukdyti ECB siekti Europos bankams nustatyti dar griežtesnius valdymo standartus. Didesnis nacionalinių teisės aktų suderinimas neabejotinai prisidėtų prie šio siekio įgyvendinimo. Geriausia, jei tai įvyktų priėmus tiesiogiai taikomą ES reglamentą.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai
Informavimas apie pažeidimus