Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • VIEDOKĻRAKSTS

ECB paaugstina banku pārvaldības latiņu

ECB Valdes locekļa un ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieka Īva Merša (Yves Mersch) viedokļraksts, publicēts vairākos Eiropas plašsaziņas līdzekļos 2020. gada 1. oktobrī

2020. gada 1. oktobrī

Banku vadītāju integritāte un kompetence ir viena no būtiskākajām aizsardzības līnijām pret vadības kļūdām un krāpniecību. Diemžēl tā ne vienmēr ir visstiprākā aizsardzības līnija. Pirmkārt un galvenokārt pašas bankas uzņemas atbildību par vadītāju atbilstības nodrošināšanu. ECB veic euro zonas lielāko banku galīgo kvalitātes kontroli – uzraugu žargonā to dēvē par atbilstības un piemērotības novērtējumu. Un tas ir viens no mūsu grūtākajiem uzraudzības uzdevumiem.

Pagājušajā gadā vien ECB novērtēja 2967 personu (no vairāk nekā 100 banku grupām) atbilstību. Sagaidām, ka šāgada rādītāji būs līdzīgi.

Šā uzdevuma sarežģītību nosaka ne tikai lielais pārbaudāmo personu skaits. Mēs veicam vadītāju novērtējumu atbilstoši 2013. gadā Eiropas direktīvā noteiktajiem standartiem. Konkrētāk runājot, mēs viņus vērtējam atbilstoši šiem standartiem, kas transponēti nacionālajos tiesību aktos. Taču pastāv atšķirības, kā dalībvalstis šo direktīvu iestrādājušas vai arī (pagaidām) nav iestrādājušas savos tiesību aktos. Cita starpā direktīva nosaka, ka banku vadītājiem jābūt "pietiekami labai reputācijai" un pietiekamām zināšanām, prasmēm un pieredzei, lai pildītu savas funkcijas. Tiem vienmēr jārīkojas pēc godīguma, godprātības un neatkarības principa un jāspēj veltīt pietiekami daudz laika savu uzdevumu veikšanai.

Tādi jēdzieni kā reputācija, neatkarība un laiks, kas nepieciešams pienākumu izpildei, valstu tiesību aktos bieži vien tiek skaidroti atšķirīgi. Piemēram, kādi pārkāpumi varētu potenciāli ietekmēt personas atbilstību, ļaujot vai neļaujot ieņemt vai saglabāt bankas vadītāja amatu? Cik lielā mērā būtu jāņem vērā nepabeigti tiesas procesi? Cik liela nozīme ir agrākam notiesājošam spriedumam? Termiņš, ko dažādu valstu tiesību akti paredz atbilstības un piemērotības novērtējuma veikšanai, var būt īss, garš vai var nebūt noteikts vispār, savukārt dažās valstīs pirms iecelšanas amatā nepieciešama uzraudzības iestādes atļauja. Citās valstīs šādu atļauju nepieciešams saņemt pēc iecelšanas amatā.

Lai palīdzētu mums ievērot visas šīs valstu tiesību aktu atšķirības un pieturēties pie direktīvā izklāstītajiem standartiem, ECB sadarbojusies ar valstu banku uzraudzības iestādēm, lai, ja tas bijis juridiski iespējams un īstenojams, izstrādātu vienotu piemērotības un atbilstības kritēriju interpretāciju. Tas mums ļāvis pārvarēt dažus no būtiskākajiem šķēršļiem. Taču ar to nepietiek.

Tagad speram nākamo soli. ECB novērsīs pastāvošās nepilnības, padarot atbilstības un piemērotības novērtējumus stingrākus un visaptverošākus. Turpināsim pievērst vairāk uzmanības tam, kādu ietekmi uz banku veselību un stabilitāti mēs sagaidām no vadītājiem. Ja, veicot novērtējumu, konstatēsim, ka persona nav piemērota ieņemt amatu, pieņemsim negatīvu lēmumu saskaņā ar ES noteikumiem. Tāpat arī rūpīgāk pārbaudīsim visus būtiskos faktus, kas varētu negatīvi ietekmēt attiecīgās personas reputāciju, piemēram, agrākus notiesājošus spriedumus vai nepabeigtus tiesas procesus, vai administratīvo tiesvedību.

Šāda pakāpeniska latiņas paaugstināšana tiks veikta, vienlaikus uzlabojot arī caurredzamību, lai skaidrāk paustu mūsu gaidas attiecībā uz banku vadītājiem. ECB publicēs pārskatītos norādījumus par atbilstības un piemērotības novērtējumu. Mēs rūpīgāk pārbaudīsim valdes locekļu individuālo atbildību – vadītāji, kuriem bijuši pārkāpumi vai kuri nepievērš uzmanību citu vadītāju pārkāpumiem, vairs nevarēs aizbildināties ar valdes kolektīvo atbildību. Norādījumos arī tiks skaidrots, kad un kā, atklājoties jauniem būtiskiem faktiem, mēs varētu pārvērtēt amatā esošo banku vadītāju atbilstību.

Tiks uzlabota novērtēšanas procesa efektivitāte, un tas būs pieejams tiešsaistes portālā, ko bankas varēs izmantot, lai iesniegtu pieprasījumu veikt vadītāja amata kandidāta atbilstības un piemērotības novērtējumu. ECB mudinās bankas iesniegt pieteikumus pirms vadītāju stāšanās amatā, tādējādi ļaujot mums jau laikus veikt uzraudzības novērtējumu. Vienlaikus ECB pastiprinājusi iekšējo lēmumu pieņemšanas procesu, izveidojot īpašu atbilstības un piemērotības novērtējuma nodaļu, kā arī novērtējumu nodrošināšanas un sankciju noteikšanas komiteju, lai uzlabotu neatkarību un nodrošinātu noteikto procesu īstenošanu.

Dažās jomās joprojām nav notikusi Eiropas banku sektora pilnīga integrācija. Tas attiecas arī uz banku vadītāju atbilstības noteikumiem. Arvien mazāk drīkstam pieļaut neatbilstošu pārvaldību un valstu standartu atšķirības. Nepilnīga un atšķirīga ES tiesību aktu transponēšana valstu tiesību aktos nedrīkst traucēt ECB centieniem nodrošināt vēl augstākus Eiropas banku pārvaldības standartus. Šo procesu neapšaubāmi pozitīvi ietekmēs ciešāka valstu tiesību aktu saskaņošana, ko ideālā variantā īstenotu ar tieši piemērojamas ES regulas palīdzību.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana