Menu

Prieiga prie dokumentų

Skaidrumas yra itin svarbus ECB veiklos aspektas. Todėl, kai tik galime, stengiamės skelbti informaciją viešai. Skelbiame pranešimus spaudai, kalbas, interviu ir leidinius, taip pat suteikiame galimybę susipažinti su viešame dokumentų registre saugomais dokumentais, tai yra:

  • istoriniais dokumentais, susijusiais su ECB pirmtakų veikla,
  • dokumentais, paviešintais pagal visuomenės prašymus leisti susipažinti su dokumentais,
  • korespondencija su ES ir kitomis institucijomis,
  • dokumentais, susijusiais su ECB grupių, kuriose dalyvauja ir išorės subjektai, veikla,
  • Vykdomosios valdybos narių darbotvarkėmis.

Viešas dokumentų registras