Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Tillgång till handlingar

Öppenhet för insyn är en avgörande faktor för hur ECB arbetar och verkar. Vi har därför ett starkt engagemang att kommunicera öppet närhelst det är möjligt. Förutom att publicera pressmeddelanden, tal, intervjuer och publikationer erbjuder vi tillgång till ett offentligt register över handlingar med

  • historiska data om ECB:s föregångare
  • dokument som har offentliggjorts efter det att allmänheten begärt insyn
  • korrespondens med EU:s institutioner och andra myndigheter
  • uppgifter om ECB-grupper med externa deltagare
  • ledamöters almanackor
Offentligt register över handlingar

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning