Menu

Достъп до документи

Прозрачността е изключително важна за начина на работа на ЕЦБ. Затова ние се стремим при всяка възможност към откритост в комуникацията. Освен че публикуваме прессъобщения, речи, интервюта и разнообразни материали, предоставяме достъп до публичен регистър на документи, който съдържа:

  • исторически документи, свързани с организацията – предшественик на ЕЦБ
  • документи, предоставени в отгговор на заявки за публичен достъп
  • кореспонденция с институции на ЕС и други органи
  • документи, свързани с групи на ЕЦБ с външно участие
  • графика на членовете на Съвета

Публичен регистър на документи