Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Lista över nationella webbsidor och formulär för tillståndsförfaranden

Nationella tillsynsmyndigheter, dvs. de nationella behöriga myndigheterna, är kontaktorgan för ansökningar och anmälningar vad gäller tillståndsförfaranden.

Banker ska använda nationella formulär för ansökningar och anmälningar om sådana finns.

Österrike
Belgien
Cypern
Estland
Finland
  • Lämplighetsbedömning FI/SV
  • Tillståndsprövning FI/SV
  • Kvalificerade innehav FI/SV
Frankrike
Tyskland
Grekland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Nederländerna
Portugal
Slovakien
Slovenien
Spanien
Visselblåsning