Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Zoznam národných internetových stránok a formulárov používaných v povoľovacích konaniach

Žiadosti a oznámenia súvisiace s povoľovacími konaniami sa podávajú vnútroštátnym orgánom dohľadu, t. j. príslušným vnútroštátnym orgánom.

Banky by mali na podávanie žiadostí a oznámení používať národné formuláre (ak sú k dispozícii).

Austria
Belgium
Cyprus
Estonia
Finland
  • Odborná spôsobilosť a dôveryhodnosťFI / SV
  • Udeľovanie licenciíFI / SV
  • Kvalifikované účastiFI / SV
France
Germany
Greece
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxemburg
Malta
The Netherlands
Portugal
Slovakia
Slovenia
Spain
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)