Menu


Riiklike järelevalveasutuste veebilehed ja tegevusloamenetluse vormid

Riiklikud järelevalveasutused ehk riiklikud pädevad asutused võtavad vastu tegevusloamenetlusega seotud taotlusi ja teatisi.

Pangad peavad taotluste või teatiste jaoks kasutama riiklikke teavitusvorme, kui need on olemas.