Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Κατάλογος ιστοσελίδων και εντύπων για τις διαδικασίες χορήγησης αδειών ανά χώρα

Οι εθνικές εποπτικές αρχές, δηλ. οι εθνικές αρμόδιες αρχές (ΕΑΑ), λειτουργούν ως αρχικοί αποδέκτες αιτημάτων και γνωστοποιήσεων όσον αφορά τις διαδικασίες χορήγησης αδειών.

Οι τράπεζες θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα εθνικά έντυπα αίτησης ή γνωστοποίησης, εφόσον διατίθενται.

Αυστρία
 
Βέλγιο
 
Κύπρος
 
Εσθονία
 
Φινλανδία
 
  • Καταλληλότητα FI / SV
  • Αδειοδότηση FI / SV
  • Ειδικές συμμετοχές FI / SV
Γαλλία
 
Γερμανία
 
Ελλάδα
 
Ιρλανδία
 
Ιταλία
 
Λετονία
 
Λιθουανία
 
Λουξεμβούργο
 
Μάλτα
 
Κάτω Χώρες
 
Πορτογαλία
 
Σλοβακία
 
Σλοβενία
 
Ισπανία
 
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων