Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB nustatė 576 mln. eurų dydžio priežiūros mokesčių sumą už 2019 m.

2019 m. balandžio 30 d.

  • Į mokesčius įtraukta 559 mln. eurų dydžio numatomų priežiūros sąnaudų suma ir 15,3 mln. eurų dydžio deficitas už 2018 m.
  • Mokestis už 2019 m. yra didesnis daugiausia dėl to, kad dėl Brexito išaugs prižiūrimų bankų skaičius.
  • Su įprastiniais priežiūros uždaviniais susijusios sąnaudos nusistovėjo.

Europos Centrinis Bankas (ECB) paskaičiavo, kad prudencinei bankų priežiūrai 2019 m. bus išleista 559 mln. eurų. Tačiau visa mokesčių suma sudarys 576 mln. eurų, nes apims 15,3 mln. eurų dydžio deficitą, perkeltą iš 2018 m., ir 1,7 mln. eurų dydžio individualių mokesčių koregavimus dėl bankų struktūrinių pokyčių.

ECB tiesiogiai prižiūrimi bankai mokės 91 % mokesčio sumos, o kitus 9 % mokės bankai, kuriuos ECB prižiūri netiesiogiai.

Sąnaudų sąmatos padidėjimas (nuo 502,5 mln. eurų 2018 m. iki 559,0 mln. eurų 2019 m.) iš esmės susijęs su tuo, kad bankams persikeliant arba tampant stambesniems dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES (Brexito) reikės daugiau darbuotojų, ir su atitinkamais parengiamaisiais vertinimais. Be to, šiuo metu ECB atlieka šešių Bulgarijos bankų išsamųjį vertinimą, kad būtų galima vykdyti derybas dėl glaudaus bendradarbiavimo su Bulgarija. Italijos kooperatinės bankininkystės sektoriaus restruktūrizavimas taip pat lems papildomas sąnaudas.

Bendra mokesčių už 2019 m. sąmata yra gerokai didesnė nei mokesčių už 2018 m. sąmata (474,8 mln. eurų). Taip yra dėl apmokestinimo ex ante, grindžiamo sąnaudų sąmata. Iki šiol ECB Bankų priežiūros tarnyba perkeldavo ankstesnių metų perteklių (dėl to bendra mokesčio suma sumažėdavo), tačiau 2018 m. pabaigoje buvo susidaręs 15,3 mln. eurų deficitas – jis įtrauktas į numatomą mokestį už 2019 m.

Daugiau informacijos apie visą metinių mokesčių sumą galima rasti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Pranešimus apie konkrečiai jiems apskaičiuotas mokėtinas sumas bankai gaus 2019 m. spalio mėn. Šiuo metu vyksta viešos konsultacijos dėl mokesčių sistemos, įskaitant perėjimą nuo apmokestinimo ex ante prie apmokestinimo ex post.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Susanne Pihs-Lang, tel. +49 69 1344 3586.

Pastabos:

  • Kiekvieno banko mokėtina mokesčio suma nustatoma pagal banko svarbą ir rizikos profilį, atsižvelgiant į metinius mokestinius veiksnius, kuriuos visi prižiūrimi bankai turi pateikti už praėjusį mokestinį laikotarpį, t. y. už visus metus iki gruodžio 31 d. Priežiūros mokestis nustatomas aukščiausiu konsolidavimo lygmeniu Bendrame priežiūros mechanizme dalyvaujančiose valstybėse narėse. Mokestį sudaro visiems bankams nustatoma minimali mokėtina suma, lygi 10 % susigrąžintinų sąnaudų sumos, ir kintamoji dalis, sudaranti kitus 90 %. Mažiausiems svarbiems bankams, kurių visas turtas neviršija 10 mlrd. eurų, minimali mokesčio dalis dalijama per pusę.
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai
Whistleblowing