Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je znesek nadomestil za nadzor v letu 2019 določila na ravni 576 milijonov EUR

30. april 2019

  • Nadomestila obsegajo 559 milijonov EUR pričakovanih nadzorniških stroškov in 15,3 milijona EUR primanjkljaja iz leta 2018.
  • Nadomestila za nadzor v letu 2019 so se zvišala predvsem zato, ker se je zaradi brexita povečalo število nadzorovanih bank.
  • Stroški za redne nadzorniške naloge so stabilni.

Evropska centralna banka (ECB) ocenjuje, da bo za bonitetni nadzor bank v letu 2019 porabila 559 milijonov EUR. Kljub temu bo skupni znesek nadomestil znašal 576 milijonov EUR, da se pokrije 15,3 milijona primanjkljaja, ki je bil prenesen iz leta 2018, in upoštevajo prilagoditve individualnih nadomestil v višini 1,7 milijona EUR, ki so bile potrebne zaradi sprememb v bančnih strukturah.

Banke, ki jih ECB nadzira neposredno, bodo plačale 91% skupnega zneska, preostalih 9% pa bodo plačale banke, ki jih ECB nadzira posredno.

Ocenjeni stroški so se zvišali (s 502,5 milijona EUR za leto 2018 na 559,0 milijona EUR za leto 2019) predvsem zaradi povečanja števila zaposlenih za nadzor bank, ki se zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU (brexit) selijo v euroobmočje ali povečujejo, ter zaradi s tem povezanih pripravljalnih ocen. Poleg tega ECB trenutno pripravlja celovito oceno šestih bolgarskih bank, da se pripravi na začetek pogajanj o tesnem sodelovanju z Bolgarijo. Dodatni stroški bodo nastali tudi zaradi prestrukturiranja sektorja zadružnih bank v Italiji.

Ocenjeni skupni znesek nadomestil za nadzor v letu 2019 v višini 576 milijonov EUR je bistveno višji od ocenjenega skupnega zneska za leto 2018 (ki je znašal 474,8 milijona EUR). To je posledica vnaprejšnjega zaračunavanja nadomestil na podlagi ocenjenih stroškov. V prejšnjih letih je bančni nadzor v ECB v naslednje leto prenašal presežek (s čimer se je skupni znesek letnih nadomestil zmanjšal), leto 2018 pa se je končalo s 15,3 milijona EUR primanjkljaja, ki je upoštevan v ocenjenem skupnem znesku za leto 2019.

Več informacij o skupnem znesku letnih nadomestil je na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Banke bodo individualna obvestila o nadomestilu prejele oktobra 2019. Trenutno poteka javno posvetovanje o okviru nadomestil za nadzor, v katerem je ena od tem tudi prehod z vnaprejšnjega k naknadnemu zaračunavanju nadomestil.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Susanne Pihs-Lang, tel. +49 69 1344 3586.

Opombe:

  • Nadomestilo za vsako posamezno banko se določi glede na njeno pomembnost in profil tveganosti, pri čemer se uporabita faktorja za izračun letnega nadomestila na referenčni datum 31. decembra prejšnjega leta, ki ju posredujejo vse nadzorovane banke. Nadomestilo za nadzor se določi na najvišji ravni konsolidacije v državi članici, ki sodeluje v enotnem mehanizmu nadzora. Obsega minimalni del nadomestila, ki ga plačajo vse banke in predstavlja 10% celotnega zneska, ter spremenljivi del nadomestila, s katerim se porazdeli preostalih 90% stroškov. Za najmanjše pomembne institucije z bilančno vsoto največ 10 milijard EUR se minimalni del nadomestila prepolovi.
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije
Whistleblowing