Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

Vuoden 2019 valvontamaksut yhteensä 576 miljoonaa euroa

30.4.2019

  • Maksuilla katetaan 559 miljoonan euron arvioidut valvontakulut ja 15,3 miljoonan euron maksualijäämä vuodelta 2018.
  • Vuonna 2019 maksuja suurentaa pääasiassa valvottavien pankkien määrän kasvu brexitin vuoksi.
  • Tavanomaisten valvontatehtävien kulut eivät kasva.

Euroopan keskuspankin (EKP) arvion mukaan sen pankkivalvontakulut ovat 559 miljoonaa euroa vuonna 2019. Valvontamaksujen kokonaismäärä on kuitenkin 576 miljoonaa euroa, sillä pankeilta peritään lisäksi 15,3 miljoonan euron valvontamaksualijäämä vuodelta 2018 ja 1,7 miljoonaa euroa pankkien rakennemuutoksista aiheutuvia pankkikohtaisia lisämaksuja.

EKP:n suoraan valvomien pankkien osuus maksuista on 91 % ja sen välillisessä valvonnassa olevien pankkien osuus 9 %.

Valvontakulujen arvioitu kasvu 559,0 miljoonaan euroon (vuoden 2018 kuluarvio oli 502,5 miljoonaa euroa) johtuu pääasiassa lisähenkilöstöstä, jota tarvitaan hoitamaan brexitin myötä liiketoimintaansa siirtävien tai kasvattavien pankkien valvontaa ja sitä valmistelevia arviointeja. EKP:lle aiheutuu lisäkuluja myös Italian osuuspankkisektorin uudelleenjärjestelystä ja meneillään olevasta kuuden bulgarialaispankin kattavasta arvioinnista, joka pohjustaa neuvotteluja Bulgarian kanssa aloitettavasta tiiviistä yhteistyöstä.

Arvio vuoden 2019 valvontamaksujen kokonaismäärästä (576 miljoonaa euroa) on merkittävästi suurempi kuin edellisvuoden maksuarvio (474,8 miljoonaa euroa). Syynä on valvontamaksujen periminen etukäteen arvioitujen kulujen perusteella. Aiempina vuosina EKP:lle on syntynyt valvontamaksuylijäämiä, jotka ovat pienentäneet seuraavan vuoden maksujen kokonaismäärää. Vuonna 2018 valvontamaksuista kertyi kuitenkin 15,3 miljoonan euron alijäämä, joka on nyt sisällytetty vuoden 2019 valvontamaksuarvioon.

Vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärästä kerrotaan tarkemmin EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Kullekin pankille lähetetään valvontamaksuilmoitus lokakuussa 2019. Parhaillaan on käynnissä julkinen kuuleminen valvontamaksuasetuksen muutoksista. Ehdotuksena on muun muassa, että valvontamaksut perittäisiin jatkossa jälki- eikä etukäteen.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Susanne Pihs-Lang puhelinnumerossa +49 69 1344 3586.

Lisätietoja:

  • Pankkikohtaiset valvontamaksut määritetään pankin merkittävyyden ja riskiprofiilin mukaan käyttämällä pankkien ilmoittamia tietoja edellisvuoden joulukuun lopun valvontamaksutekijöistä. Valvontamaksu lasketaan aina pankin korkeimmalla konsolidointitasolla yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvissa jäsenvaltioissa. Valvontamaksu muodostuu kiinteästä vähimmäisosasta, joka peritään kaikilta pankeilta, sekä pankkikohtaisesti vaihtelevasta osasta. Valvontamaksujen vähimmäisosalla katetaan 10 % ja vaihtelevalla osalla 90 % valvontakuluista. Pienimpien merkittävien pankkien (kokonaisvarat alle 10 miljardia euroa) vähimmäismaksu puolitetaan.
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle
Whistleblowing