Menu
PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB nustatė 474,8 mln. eurų dydžio priežiūros mokesčių sumą už 2018 m.

2018 m. balandžio 30 d.
  • ECB paskaičiavo, kad 2018 m. išlaidos priežiūrai iš viso sudarys 502,5 mln. eurų, tačiau dalis šios sumos bus padengta 2017 m. nepanaudota 27,7 mln. eurų suma.
  • Išlaidų padidėjimas siejamas su Brexitu ir kas dvejus metus vykdomais testavimais nepalankiausiomis sąlygomis.
  • Didelė dalis išlaidų kaip ir anksčiau bus skirta ECB vykdomai vidaus modelių peržiūrai.

Europos Centrinis Bankas (ECB) paskaičiavo, kad prudencinei bankų sistemos priežiūrai vykdyti 2018 m. reikės surinkti 474,8 mln. eurų. Šia suma, prie jos pridėjus 27,7 mln. eurų likutį, kuris buvo perkeltas iš 2017 m., bus padengtos visos priežiūros išlaidos, kurių 2018 m. numatoma patirti 502,5 mln. eurų.

Apie 90 % visos mokesčių sumos bus surinkta iš svarbių bankų, likę 10 % – iš mažiau svarbių bankų.

Paskaičiuota visa mokesčių suma didesnė negu 2017 m. (425 mln. eurų, įskaičius 2016 m. nepanaudotą ir į 2017 m. perkeltą 41,1 mln. eurų sumą), nes atsižvelgta į tam tikrus išorės ir vidaus veiksnius bei į 2018 metams ECB išsikeltus kitokius priežiūros prioritetus. Tarp minėtų veiksnių – Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš ES (Brexitas) ir išlaidos, kurias ECB patirs 2018 m. dalyvaudamas kas dvejus metus Europos bankininkystės institucijos vykdomuose svarbių bankų priežiūriniuose testavimuose nepalankiausiomis sąlygomis. Tebevykdomos daugiametės tikslinės vidaus modelių peržiūros (TVMP) 2018 m. biudžetas beveik nepakito palyginti su 2017 m.

Daugiau informacijos apie bendros metinių priežiūros mokesčio sumos sudedamąsias dalis pateikta bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Kiekvieno banko mokėtina mokesčio suma nustatoma pagal banko svarbą ir rizikos profilį, atsižvelgiant į metinius mokestinius veiksnius, kuriuos visi prižiūrimi bankai turi pateikti už praėjusį mokestinį laikotarpį, t. y. už visus metus iki gruodžio 31 d. Priežiūros mokestis nustatomas aukščiausiu konsolidacijos lygmeniu Bendrame priežiūros mechanizme dalyvaujančiose valstybėse narėse. Mokestį sudaro visiems bankams nustatoma minimali suma, lygi 10 % susigrąžintinų sąnaudų sumos, ir kintamoji dalis, sudaranti likusius 90 %. Mažiausiems svarbiems bankams, kurių visas turtas mažesnis nei 10 mlrd. eurų, taikoma minimalioji mokesčio dalis yra perpus mažesnė.

Pranešimus apie konkrečiai jiems apskaičiuotas mokėtinas sumas bankai gaus 2018 m. spalio mėn.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Utai Harnischfeger tel. +49 69 1344 6321.

Kontaktai žiniasklaidai