Menu
PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB nosaka uzraudzības maksas 2018. gadam 474.8 milj. euro apmērā

2018. gada 30. aprīlī
  • Tiek lēsts, ka banku uzraudzības izdevumi 2018. gadā sasniegs 502.5 milj. euro, ko daļēji segs 2017. gadā neiztērētais pārpalikums (27.7 milj. euro).
  • Izdevumu pieaugums ietver izmaksas saistībā ar Brexit un reizi divos gados veiktajiem stresa testiem.
  • Būtiska komponente joprojām ir notiekošā ECB iekšējo modeļu pārbaude.

Eiropas Centrālā banka (ECB), pamatojoties uz aplēsēm, noteikusi, ka maksa par tās īstenoto banku sistēmas prudenciālo uzraudzību 2018. gadā būs 474.8 milj. euro. Kopā ar pārpalikumu 27.7 milj. euro apmērā, kas pārnests no 2017. gada, maksa segs gaidāmos 2018. gada kopējos uzraudzības izdevumus (502.5 milj. euro).

Apmēram 90% no šīs maksas segs nozīmīgās bankas un atlikušos 10% – mazāk nozīmīgās bankas.

Aplēstā summa ir lielāka nekā 2017. gadā (kad tā, ņemot vērā no 2016. gada pārnesto neiztērēto pārpalikumu 41.1 milj. euro apmērā, bija 425 milj. euro), atspoguļojot ārējus un iekšējus faktorus un ECB noteiktās atšķirīgās uzraudzības prioritātes 2018. gadam. Pie minētajiem faktoriem pieder Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES (Brexit) un izmaksas saistībā ar ECB piedalīšanos stresa testos, ko Eiropas Banku iestāde reizi divos gados veic nozīmīgajās bankās, 2018. gadā. 2018. gada budžets notiekošajai daudzgadu iekšējo modeļu mērķpārbaudei (TRIM) salīdzinājumā ar 2017. gadu saglabājas stabils.

Sīkāku informāciju par kopējo gada uzraudzības maksu komponentēm sk. ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Katras bankas individuālā maksa tiks noteikta atbilstoši bankas nozīmīgumam un riska profilam, izmantojot gada maksu noteicošos faktorus, ko visas uzraudzītās bankas iesniegušas par periodu līdz iepriekšējā gada 31. decembrim. Uzraudzības maksu nosaka augstākajā konsolidācijas līmenī Vienotajā uzraudzības mehānismā iesaistītajās dalībvalstīs. To veido maksas minimālās komponentes, kas attiecas uz visām bankām (atspoguļojot 10% no atlīdzināmās summas), un mainīgās komponentes summa, lai noteiktu atlikušos 90% izmaksu. Mazākajām nozīmīgajām bankām, kuru kopējā aktīvu vērtība nepārsniedz 10 mljrd. euro, maksas minimālā komponente tiek uz pusi samazināta.

Bankas saņems individuālos maksas paziņojumus 2018. gada oktobrī.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Utas Harnišfēgeres (Uta Harnischfeger; tālr. +49 69 1344 6321).

Kontaktinformācija presei