Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je znesek nadomestil za nadzor v letu 2018 določila na ravni 474,8 milijona EUR

30. april 2018
  • Skupni izdatki nadzora za leto 2018 so ocenjeni na 502,5 milijona EUR in bodo deloma pokriti s presežkom v višini 27,7 milijona EUR iz leta 2017.
  • Izdatki so se zvišali zaradi stroškov, povezanih z brexitom in s stresnimi testi, ki se izvajajo vsaki dve leti.
  • Najpomembnejši del je še vedno pregled notranjih modelov, ki ga trenutno izvaja ECB.

Evropska centralna banka (ECB) je na podlagi ocen določila, da bodo nadomestila za bonitetni nadzor bančnega sistema, ki ga opravlja, v letu 2018 znašala 474,8 milijona EUR. Nadomestila bodo skupaj s presežkom v višini 27,7 milijona EUR iz leta 2017 pokrila pričakovane skupne izdatke za nadzor v letu 2018 v višini 502,5 milijona EUR.

Približno 90% nadomestil bodo plačale pomembne banke, preostalih 10% pa manj pomembne banke.

Letošnja ocena je višja od lanske (ta je z upoštevanjem neporabljenega presežka v višini 41,1 milijona EUR iz leta 2016 znašala 425 milijonov EUR), kar je posledica tako zunanjih kot notranjih dejavnikov ter različnih nadzornih prednostnih nalog, ki jih je ECB določila za leto 2018. Med omenjenimi dejavniki so odhod Združenega kraljestva iz EU (brexit) in stroški, povezani s sodelovanjem ECB pri nadzorniških stresnih testih, ki jih vsaki dve leti izvaja Evropski bančni organ. Letošnji proračun za večletni ciljno usmerjeni pregled notranjih modelov (TRIM) se glede na lansko leto ni spremenil.

Več informacij o tem, kako je sestavljen skupni znesek letnih nadomestil, je na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Nadomestilo za vsako posamezno banko bo določeno glede na njeno pomembnost in profil tveganosti, pri čemer bosta uporabljena faktorja za izračun letnega nadomestila na referenčni datum 31. decembra prejšnjega leta, ki so ju posredovale vse nadzorovane banke. Nadomestilo za nadzor se določi na najvišji ravni konsolidacije v državi članici, ki sodeluje v enotnem mehanizmu nadzora. Obsega minimalni del nadomestila za vse banke, ki predstavlja 10% zneska, in spremenljivi del nadomestila, s katerim se porazdeli preostalih 90% stroškov. Za najmanjše pomembne banke z bilančno vsoto pod 10 milijard EUR se minimalni del nadomestila prepolovi.

Banke bodo individualna obvestila o plačilu prejele oktobra 2018.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Uta Harnischfeger, tel. +49 69 1344 6321

Stiki za medije