Menu
PRESSITEADE

EKP hinnangul on 2018. aasta järelevalvetasude kogusumma 474,8 miljonit eurot

30. aprill 2018
  • Järelevalveülesannete täitmisega seotud kogukulud ulatuvad 2018. aastal hinnanguliselt 502,5 miljoni euroni; osaliselt kaetakse need 2017. aasta 27,7 miljoni euro suurusest ülejäägist.
  • Kulude kasv on muu hulgas tingitud Brexitiga ja iga kahe aasta järel tehtavate stressitestidega kaasnevatest kuludest.
  • Suure osa kuludest moodustab jätkuvalt EKP käimasolev sisemudelite läbivaatamise projekt.

Euroopa Keskpank (EKP) on prognooside alusel määranud pangandussüsteemi usaldatavusnõuete täitmise järelevalvega seotud tasude suuruseks 2018. aastal 474,8 miljonit eurot. Tasudest kaetakse 2018. aasta järelevalvekulude hinnanguline kogusumma 502,5 miljonit eurot; samuti kasutatakse nende kulude katmiseks 2017. aasta 27,7 miljoni euro suurust ülejääki.

Ligikaudu 90% tasudest katavad olulised pangad, ülejäänud 10% tasuvad vähem olulised krediidiasutused.

Hinnangulised kulud on suuremad kui 2017. aastal (425 miljonit eurot, võttes arvesse 2016. aastal kulutamata jäänud ja järgmisesse aastasse üle kantud 41,1 miljoni euro suurust ülejääki), kajastades nii väliseid kui ka sisemisi mõjureid ning EKP kohandatud järelevalveprioriteete 2018. aastaks. Mõjuriteks on muu hulgas Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust (Brexit) ning kulud, mis on seotud EKP osalemisega Euroopa Pangandusjärelevalve poolt iga kahe aasta järel tehtavate oluliste pankade stressitestide korraldamises 2018. aastal. Sisemudelite sihipärase läbivaatamise mitmeaastase projekti eelarve jääb 2018. aastal 2017. aastaga võrreldes samaks.

Iga-aastaste järelevalvetasude komponentide kohta saab lähemat teavet EKP pangandusjärelevalve veebilehelt.

Pankade tasandil arvutatakse järelevalvetasud panga tähtsuse ja riskiprofiili järgi, kasutades iga-aastaseid tasutegureid, mille kõik järelevalvealused pangad esitavad aruandekuupäevaks eelmise aasta 31. detsembri seisuga. Järelevalvetasu arvutatakse ühtses järelevalvemehhanismis osalevate liikmesriikide piires kõrgeimal konsolideerimistasemel. See koosneb kõigi pankade puhul minimaalsest tasukomponendist, mis moodustab 10% tasumisele kuuluvast summast, ja muutuvast tasukomponendist, millest kaetakse ülejäänud 90% kuludest. Kõige väiksemate oluliste pankade – kelle varade koguväärtus on alla 10 miljardi euro – minimaalne tasukomponent poolitatakse.

Pankadele esitatakse järelevalvetasu maksmise teated 2018. aasta oktoobris.

Meediakanalite küsimustele vastab Uta Harnischfeger (tel +49 69 1344 6321).

Kontaktandmed