Menu
LEHDISTÖTIEDOTE

Vuoden 2018 valvontamaksut yhteensä 474,8 miljoonaa euroa

30.4.2018
  • Valvonnan kokonaiskustannusten arvioidaan olevan 502,5 miljoonaa euroa vuonna 2018. Siitä 27,7 miljoonaa euroa katetaan vuoden 2017 valvontamaksuylijäämällä.
  • Kustannusten kasvu johtuu muun muassa Brexitiin ja joka toinen vuosi järjestettäviin stressitesteihin liittyvistä kuluista.
  • Meneillään oleva sisäisten mallien erityisarviointi on edelleen suuri kustannuserä.

Euroopan keskuspankki (EKP) on arvioidensa pohjalta määrittänyt pankkijärjestelmän valvontamaksujen kokonaismääräksi 474,8 miljoonaa euroa vuonna 2018. Valvonnan kokonaiskustannusten arvioidaan olevan 502,5 miljoonaa euroa, joista 27,7 miljoonaa euroa katetaan vuoden 2017 valvontamaksuylijäämällä.

Valvontakustannukset katetaan pankeilta kerättävillä valvontamaksuilla, joista merkittävät pankit maksavat noin 90 % ja vähemmän merkittävät pankit 10 %.

Kustannukset on arvioitu suuremmiksi kuin vuonna 2017, jolloin ne olivat 425 miljoonaa euroa (kun oli otettu huomioon vuodelta 2016 siirretty 41,1 miljoonan euron valvontamaksuylijäämä). Kasvu johtuu niin ulkoisista kuin sisäisistäkin tekijöistä sekä siitä, että vuodeksi 2018 on määritetty uusia valvontaprioriteetteja. Valvontakustannuksia kasvattavia tekijöitä ovat muun muassa Brexit eli Ison-Britannian eroaminen EU:sta sekä EKP:n osallistuminen Euroopan pankkiviranomaisen joka toinen vuosi järjestämiin merkittävien pankkien stressitesteihin vuonna 2018. Meneillään olevaan monivuotiseen sisäisten mallien erityisarviointiin on varattu samansuuruinen budjetti kuin vuonna 2017.

Vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärän muodostumisesta kerrotaan tarkemmin EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Pankkikohtaiset valvontamaksut määritetään pankin merkittävyyden ja riskiprofiilin mukaan käyttämällä pankkien ilmoittamia tietoja edellisen vuoden joulukuun lopun valvontamaksutekijöistä. Valvontamaksu lasketaan aina pankin korkeimmalla konsolidointitasolla yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvissa jäsenvaltioissa. Pankkikohtainen valvontamaksu muodostuu kiinteästä vähimmäismaksukomponentista ja vaihtelevasta maksukomponentista. Valvontamaksujen yhteenlasketusta määrästä 10 % kertyy pankkien vähimmäismaksukomponenteista, ja vaihtelevien maksukomponenttien osuus on 90 %. Pienimpien merkittävien pankkien (kokonaisvarat alle 10 miljardia euroa) vähimmäismaksukomponentti puolitetaan.

Kullekin pankille lähetetään valvontamaksuilmoitus lokakuussa 2018.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Uta Harnischfeger puhelinnumerossa +49 69 1344 6321.

Yhteyshenkilöt