Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

Euroalueen pankit ovat edistyneet IFRS 9 ‑tilinpäätösstandardin käyttöönotossa

24.11.2017
  • IFRS 9 ‑standardin käyttöönottoa koskeneessa selvityksessä kartoitettiin, miten hyvin euroalueen pankit ovat valmistautuneet käyttöönottoon.
  • Selvityksen tulokset otettiin huomioon vuoden 2017 valvojan arviointiprosessissa.
  • Selvityksestä julkaistussa raportissa esitetään yhteenveto tuloksista ja IFRS 9 ‑standardin käyttöönottoa koskevista valvojien odotuksista.

Euroalueen pankit valmistautuvat tiiviisti IFRS 9 ‑tilinpäätösstandardin käyttöönottoon. Finanssikriisin seurauksena kehitetyn standardin mukaan pankkien tulee kirjata luottotappiot aiempaa varhemmin. Standardi tulee voimaan 1.1.2018. Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisee tänään keskeiset tulokset selvityksestään, jossa arvioitiin laitosten valmiutta IFRS 9:n käyttöönottoon. Aihe on yksi EKP:n valvontaprioriteeteista, ja selvitysraportissa esitetäänkin myös keskeiset IFRS 9:n käyttöönottoa ja soveltamista koskevat valvojien odotukset.

IFRS-tilinpäätösstandardit laatii Kansainvälinen tilinpäätösstandardilautakunta (International Accounting Standards Board, IASB). Selvityksen pohjana olevat valvontaodotukset ovat yhteneväisiä kansainvälisten parhaiden käytäntöjen sekä Baselin pankkivalvontakomitean ja Euroopan pankkiviranomaisen julkaisemien ohjeiden kanssa.

Yhteisen valvontamekanismin vuoden 2017 alussa toteuttama selvitys auttoi kartoittamaan ne pankit, jotka olivat selvimmin jäljessä standardin käyttöönottovalmisteluissa. Valvojat ottivat vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä yhteyttä niihin merkittäviin laitoksiin, jotka olivat edistyneet käyttöönotossa muita hitaammin, ja kehottivat laitoksia kohdentamaan hankkeeseen lisää resursseja ja nopeuttamaan käyttöönottoon liittyviä toimia. Merkittävien laitosten tulokset otettiin huomioon vuoden 2017 valvojan arviointiprosessissa osana hallinnon ja riskienhallinnan arviointia. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ottavat puolestaan vähemmän merkittävien laitosten tulokset huomioon näiden laitosten arviointiprosessissa.

IFRS 9:n käyttöönoton vaikutusta ydinpääomasuhteisiin (CET1) arvioitiin laitoksilta saatujen tietojen pohjalta. Luotettavimmiksi katsottiin niiden laitosten arviot, joiden valmistautuminen käyttöönottoon oli vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä hyvässä vaiheessa. Näiden arvioiden perusteella täysimääräisen negatiivisen vaikutuksen arvioitiin olevan merkittävillä laitoksilla keskimäärin 0,40 prosenttiyksikköä ja vähemmän merkittävillä laitoksilla 0,59 prosenttiyksikköä.

Selvityksen tavoitteena on edistää IFRS 9 ‑standardin yhdenmukaista soveltamista kaikissa euroalueen pankeissa. Raportti on luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Rolf Benders puhelinnumerossa +49 69 1344 6925.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle
Ilmoita väärinkäytöksestä