Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

Euro zonos bankai daro pažangą rengdamiesi pradėti taikyti 9-ąjį tarptautinį finansinės atskaitomybės standartą (TFAS)

2017 m. lapkričio 24 d.
  • Vykdant 9-ojo TFAS taikymo teminę peržiūrą buvo analizuojamas euro zonos bankų pasirengimo taikyti šį standartą lygis.
  • Į teminės peržiūros rezultatus buvo atsižvelgiama 2017 m. priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso metu.
  • Įvertinime pateiktos pagrindinės išvados ir įvardyti su 9-ojo TFAS įvedimu susiję priežiūriniai lūkesčiai.

Euro zonos bankai intensyviai rengiasi naujojo apskaitos standarto, parengto po finansų krizės, įvedimui. Pagal 2018 m. sausio 1 d. įsigaliosiantį 9-ajį TFAS, finansų įstaigos turi pripažinti paskolų nuostolius anksčiau negu iki šiol. Europos Centrinis Bankas (ECB) šiandien skelbia pasirengimo taikyti 9-ąjį TFAS teminės peržiūros rezultatus. Atliekant šią peržiūrą, įvardytą vienu iš priežiūros prioritetų, buvo vertinamas įstaigų pasirengimas taikyti standartą. Ataskaitoje taip pat išvardyti pagrindiniai priežiūriniai lūkesčiai dėl šiuo metu vykstančio pasirengimo 9-ajam TFAS ir jo taikymo.

Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus rengia Tarptautinių apskaitos standartų valdyba. Priežiūriniai lūkesčiai, kuriais vadovautasi ECB teminės peržiūros metu, atitinka tarptautinę geriausią praktiką ir Bazelio bankų priežiūros komiteto bei Europos bankininkystės institucijos išleistas gaires.

2017 m. pradžioje Bendro priežiūros mechanizmo kontekste vykdyta teminė peržiūra padėjo išsiaiškinti, kurie bankai dar smarkiai atsilieka pasirengimo naujajam standartui srityje. Priežiūros institucijos informavo svarbias įstaigas, kurios, palyginti su kitomis panašiomis įstaigomis, 2017 m. pirmąjį ketvirtį buvo mažiau pasirengusios, ir paragino jas sparčiau rengtis šiam standartui, taip pat ir skirti tam daugiau išteklių, ką jos ir padarė. Į svarbių įstaigų teminės peržiūros rezultatus buvo atsižvelgta ir 2017 m. priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso metu, atliekant bendrojo vidaus valdymo ir rizikos valdymo vertinimą. Į mažiau svarbių įstaigų teminės peržiūros rezultatus atsižvelgs nacionalinės kompetentingos institucijos, kurios šias įstaigas prižiūri tiesiogiai.

Vertinant pagal informaciją, kurią pateikė 9-ojo TFAS įvedimui 2017 m. pirmąjį ketvirtį geriau pasirengusios ECB tiesiogiai prižiūrimos įstaigos (tad ir pateikusios patikimiausius duomenis), nustatyta, kad viso dydžio vidutinis neigiamas poveikis reguliuojamojo bendro 1 lygio nuosavo kapitalo (CET 1) pakankamumo rodikliui yra 40 bazinių punktų. Sprendžiant pagal naujojo standarto įvedimui 2017 m. pirmąjį ketvirtį geriau pasirengusių mažiau svarbių įstaigų pateiktus duomenis, viso dydžio vidutinis neigiamas poveikis CET 1 pakankamumo rodikliui yra 59 baziniai punktai.

Ši teminė peržiūra yra dar vienas žingsnis link nuoseklaus 9-ojo TFAS taikymo visuose euro zonos bankuose. Ataskaita paskelbta bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Rolfui Bendersui telefonu +49 69 1344 6925.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai
Informavimas apie pažeidimus