Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

Banke v euroobmočju napredujejo z uvajanjem računovodskega standarda MSRP 9

24. november 2017
  • S tematskim pregledom o uvajanju MSRP 9 se analizira, na kateri stopnji je njegova uvedba v bankah euroobmočja.
  • Rezultati tematskega pregleda so bili upoštevani v procesu nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) 2017.
  • Ocena pripravljenosti podaja splošen pregled ključnih ugotovitev in predstavlja pričakovanja nadzornikov glede uvajanja MSRP 9.

Banke v euroobmočju intenzivno uvajajo novi računovodski standard, ki je bil predstavljen v času po finančni krizi. Mednarodni standard računovodskega poročanja (MSRP) 9, ki bo začel veljati 1. januarja 2018, od finančnih institucij zahteva, da kreditne izgube pripoznajo prej, kot jih sedaj. Evropska centralna banka (ECB) je danes objavila ugotovitve tematskega pregleda o MSRP 9, s katerim je v okviru svojih prednostnih nalog EMN ocenila pripravljenost institucij na uvedbo standarda. Poročilo opisuje tudi ključna pričakovanja nadzornikov v zvezi s tekočim uvajanjem MSRP 9 in njegovo uporabo.

Mednarodne standarde računovodskega poročanja določa Odbor za mednarodne računovodske standarde. Nadzorniška pričakovanja, upoštevana v tematskem pregledu ECB, so skladna z mednarodnimi dobrimi praksami in nadzorniškimi napotki, ki sta jih izdala Baselski odbor za bančni nadzor in Evropski bančni organ.

Na začetku leta 2017 je bilo s pomočjo tematskega pregleda, ki ga je izvedel enotni mehanizem nadzora, ugotovljeno, katere banke imajo v procesu uvedbe očitne zamude. Nadzorniki so pomembne institucije, ki so bile v prvem četrtletju 2017 pripravljene manj kot sorodne institucije, o tem obvestili in jih uspešno spodbudili, da so pospešile svoja prizadevanja, kar je med drugim pomenilo, da so temu projektu dodelile več virov. Za pomembne institucije so bile ugotovitve tematskega pregleda upoštevane v procesu nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) 2017, in sicer v okviru ocene upravljanja in vodenja ter upravljanja tveganj. Za manj pomembne institucije pa ugotovitve pregleda upoštevajo pristojni nacionalni organi, ki neposredno nadzorujejo te institucije.

Na podlagi informacij, ki so jih poročale banke pod neposrednim nadzorom ECB, ki so bile v prvem četrtletju 2017 na uvedbo MSRP 9 bolje pripravljene (in so zato posredovale najzanesljivejše podatke), je ocenjeno, da povprečni negativni učinek na regulativni količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala (CET1) brez prehodne ureditve znaša 40 bazičnih točk. Upoštevajoč podatke, ki so jih poročale manj pomembne institucije, ki so bile v prvem četrtletju 2017 bolje pripravljene, pa je ocenjeno, da povprečni negativni učinek na regulativni količnik CET1 brez prehodne ureditve znaša 59 bazičnih točk.

Tematski pregled je nadaljnji korak v smeri enotne uvedbe standarda MSRP 9 v bankah euroobmočja. Poročilo je objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Rolf Benders, tel. +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije
Žvižgaštvo