Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB håller ett offentligt samråd om vägledningen för inspektioner på plats och utredningar av interna modeller

27 juli 2017
  • Inspektioner är ett viktigt verktyg för banktillsyn
  • Utkast till ECB:s vägledning för inspektioner på plats publiceras för samråd
  • Samrådet inleds idag och pågår fram till den 15 september 2017

Europeiska centralbanken (ECB) inleder idag ett offentligt samråd om ett utkast till vägledning för inspektioner på plats och utredningar av interna modeller. Inspektioner är ett viktigt verktyg för banktillsyn i hela världen. Målet med vägledningen, som utarbetats i nära samarbete med de behöriga nationella myndigheterna, är att förklara hur ECB:s banktillsyn bedriver inspektioner och att tillhandahålla ett praktiskt dokument till banker som är föremål för sådana inspektioner.

En inspektion av en bank ska ge en djupgående analys av de olika risker, interna kontrollsystem, affärsmodeller eller styrning som banken har eller står inför. Inspektionen har en i förväg definierad omfattning och tidsram och genomförs i den inspekterade bankens lokaler eller i en närstående juridisk persons lokaler. En inspektion ska vara genomgripande samtidigt som den följer proportionalitetsprincipen och den ska sträva efter att ge en detaljerad ögonblicksbild av en viss banks situation, inbegripet en framåtblickande analys. Vägledningen ger en överblick av det allmänna ramverket under vilket inspektioner genomförs och beskriver de olika faserna i inspektionen samt fastställer vilka principer som ska följas, såväl av bankerna som av inspektionsgrupperna.

Samrådet inleds idag och avslutas den 15 september 2017. På ECB:s webbplats för banktillsyn finns relevanta underlag bestående av utkastet till vägledning samt Vanliga frågor.

Information om hur man lämnar kommentarer finns på webbplatsen. ECB kommer att publicera de kommentarer som inkommit och ett feedbackdokument när det offentliga samrådet har avslutats.

Frågor från media kan riktas till Rolf Benders, tfn. +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media