Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB uzsāk norādījumu par klātienes pārbaudēm un iekšējo modeļu izpēti apspriešanu

2017. gada 27. jūlijā
  • Pārbaudes ir svarīgs banku uzraudzības instruments.
  • ECB norādījumu projekts par pārbaudēm publicēts apspriešanai.
  • Apspriešana ilgst no šodienas līdz 2017. gada 15. septembrim.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien uzsāk norādījumu projekta par klātienes pārbaudēm un iekšējo modeļu izpēti sabiedrisko apspriešanu. Pārbaudes ir svarīgs banku uzraudzības instruments visā pasaulē. Norādījumi izstrādāti ciešā sadarbībā ar valstu kompetentajām iestādēm, un to mērķis ir skaidrot, kā ECB banku uzraudzības ietvaros tiek veiktas pārbaudes. Tie būs arī noderīgs dokuments bankām, kurās tiek veiktas šādas pārbaudes.

Bankas pārbaudes mērķis ir veikt tās dažādo risku, iekšējās kontroles sistēmu, uzņēmējdarbības modeļu vai pārvaldības padziļinātu analīzi. Iepriekš tiek noteikts tās apjoms un laika grafiks, un tā tiek veikta pārbaudāmās bankas vai ar to saistītas juridiskas personas telpās. Pārbaudei jābūt visaptverošai, vienlaikus ievērojot proporcionalitātes principu, un tās nolūks ir sniegt detalizētu ieskatu par attiecīgās bankas stāvokli, t.sk. uz nākotni vērstu analīzi. Norādījumos ietverts pārskats par vispārējo sistēmu, saskaņā ar kuru tiek veiktas pārbaudes, aprakstīti dažādie pārbaudes posmi un noteikti principi, kas pārbaudes laikā jāievēro bankām un pārbaudes komandām.

Dokumenta apspriešana sākas šodien un noslēdzas 2017. gada 15. septembrī. Attiecīgie dokumenti, kas ietver norādījumu projektu un jautājumus un atbildes, pieejami ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Informācija par to, kā iesniegt komentārus, atrodama interneta vietnē. Pēc sabiedriskās apspriešanas ECB publicēs saņemtos komentārus kopā ar pārskatu par sniegtajām atbildēm.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Rolfa Bendersa (Rolf Benders; tālr. +49 69 1344 6925).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Whistleblowing