Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je začela javno posvetovanje o vodniku za inšpekcijske preglede na kraju samem in preverjanje notranjih modelov

27. julij 2017
  • Inšpekcijski pregledi so ključno orodje za bančni nadzor
  • Za namene posvetovanja je bil objavljen osnutek vodnika ECB za inšpekcijske preglede
  • Posvetovanje poteka od danes do 15. septembra 2017

Evropska centralna banka (ECB) danes začenja javno posvetovanje o osnutku vodnika za inšpekcijske preglede na kraju samem in preverjanje notranjih modelov. Inšpekcijski pregledi so ključno orodje za bančni nadzor po vsem svetu. Osnutek vodnika, ki je bil pripravljen v tesnem sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi, pojasnjuje, kako bančni nadzor v ECB izvaja inšpekcijske preglede, in predstavlja uporaben pripomoček bankam, v katerih bodo takšni inšpekcijski pregledi potekali.

Namen inšpekcijskih pregledov bank je poglobljeno analizirati različna tveganja, sisteme notranjih kontrol, poslovne modele ali upravljanje. Pregledi imajo vnaprej določen obseg in časovni okvir ter se izvajajo v prostorih pregledane banke ali z njo povezane pravne osebe. Inšpekcijski pregled mora biti poglobljen, ob upoštevanju načela sorazmernosti, njegov namen pa je, da poda podrobno sliko trenutnega stanja banke, a obenem vključuje tudi v prihodnost usmerjeno analizo. Vodnik vsebuje pregled splošnega okvira, po katerem se izvajajo inšpekcijski pregledi, opisuje različne faze pregledov in določa načela, ki jih morajo upoštevati banke in inšpekcijske skupine.

Posvetovanje o dokumentu se začenja danes in bo trajalo do 15. septembra 2017. Dokumenta, ki sta predmet posvetovanja, tj. osnutek vodnika ter pogosta vprašanja, sta objavljena na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Informacije o tem, kako oddati pripombe na dokumenta, so objavljene na spletnem mestu. ECB bo po javnem posvetovanju objavila prejete pripombe skupaj s poročilom o odzivih na posvetovanje.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Rolf Benders, tel. +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije