Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

ECB start raadpleging over gids voor inspecties ter plaatse en onderzoeken van interne modellen

27 juli 2017
  • Inspecties vormen een essentieel instrument bij het bankentoezicht
  • De ECB publiceert ter raadpleging haar ontwerpgids voor inspecties
  • De raadpleging start vandaag en eindigt op 15 september 2017

De Europese Centrale Bank (ECB) lanceert vandaag een openbare raadpleging betreffende een ontwerpgids voor inspecties ter plaatse en onderzoeken van interne modellen. Inspecties vormen wereldwijd een essentieel instrument bij het bankentoezicht. De gids, die in nauwe samenwerking met de nationale bevoegde autoriteiten is opgesteld, is bedoeld om toe te lichten hoe ECB-Bankentoezicht inspecties uitvoert en om de bij dergelijke inspecties betrokken banken te voorzien van nuttige informatie.

Een inspectie van een bank is gericht op het maken van een diepgaande analyse van de verschillende risico's, internebeheersingssystemen, bedrijfsmodellen of governance van de desbetreffende bank. Een inspectie kent een vooraf vastgestelde reikwijdte en tijdspanne, en vindt plaats op de locatie van de geïnspecteerde bank of die van een hiermee verbonden juridische entiteit. Inspecties dienen op indringende wijze plaats te vinden, terwijl tevens het evenredigheidsbeginsel wordt toegepast. Een inspectie is bedoeld om een gedetailleerd snapshot te geven van de situatie van de desbetreffende bank, met inbegrip van een toekomstgerichte analyse. De gids geeft een overzicht van het algemene kader voor de uitvoering van inspecties, bevat een beschrijving van de verschillende inspectiefasen en legt de door zowel de banken als de inspectieteams na te leven beginselen vast.

De raadpleging begint vandaag en eindigt op 15 september 2017. De relevante documenten, te weten de ontwerpgids en de veelgestelde vragen, staan op de website van ECB-Bankentoezicht.

Op de website vindt u informatie over het indienen van commentaar. Na afloop van de openbare raadpleging zal de ECB de ontvangen commentaren en een feedbackdocument publiceren.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Rolf Benders (tel.: +49 69 1344 6925).

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media
Whistleblowing