Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP algatab konsultatsiooni kohapealsete kontrollide ja sisemudeliga seotud uurimiste juhendi kohta

27. juuli 2017
  • Kontrollid on pangandusjärelevalve oluline töövahend.
  • Kontrolle käsitleva EKP juhendi eelnõu avaldatakse konsultatsiooniks.
  • Konsultatsioon algab täna ja lõpeb 15. septembril 2017.

Euroopa Keskpank (EKP) algatab täna avaliku konsultatsiooni kohapealsete kontrollide ja sisemudeliga seotud uurimiste juhendi kohta. Kontrollid on kogu maailmas pangandusjärelevalve oluline töövahend. Juhend koostati tihedas koostöös riiklike pädevate asutustega ja selle eesmärk on selgitada, kuidas EKP pangandusjärelevalve teeb kontrolle. See on kasulik dokument pankadele, kelle juures kontrolle tehakse.

Panku kontrollitakse eesmärgiga sügavuti analüüsida nende erinevaid riske, sisekontrollisüsteeme, ärimudeleid või juhtimist. Kontroll on eelnevalt kindlaks määratud ulatuse ja ajakavaga ning see tehakse kontrollitava panga või seotud juriidilise isiku tööruumides. Kontroll peaks olema sekkuv, kuid järgima proportsionaalsuse põhimõtet ja andma üksikasjaliku ülevaate konkreetse panga olukorrast, sealhulgas ettevaatava analüüsi. Juhendis esitatakse kontrollide tegemise üldraamistiku kokkuvõte, kirjeldatakse kontrolli eri etappe ning nähakse ette kontrolli põhimõtted, mida peavad järgima nii pangad kui ka kontrollimeeskonnad.

Juhendit käsitlev konsultatsioon algab täna ja lõpeb 15. septembril 2017. Asjakohased dokumendid, mis koosnevad juhendi eelnõust ning küsimustest ja vastustest, on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Veebilehel on teave selle kohta, kuidas esitada märkusi. Pärast avaliku konsultatsiooni lõppu avaldab EKP laekunud märkused koos tagasiside aruandega.

Meediakanalite küsimustele vastab Rolf Benders (tel: +49 69 1344 6925).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Whistleblowing