Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB lanserar ett samråd om översynen av ECB-förordning om tillsynsavgifter

2 juni 2017
  • Samrådet är ett tillfälle att föreslå ändringar och möjliga förbättringar
  • Samrådsperioden inleds idag och pågår fram till den 20 juli 2017

Europeiska centralbanken (ECB) lanserar idag ett offentligt samråd om översynen av ECB:s förordning om tillsynsavgifter. Målet med samrådet, i enlighet med artikel 17 i förordningen, är att få in synpunkter från intresserade parter i syfte att bedöma möjliga förbättringar. Återkopplingen kommer att utgöra en viktig vägledning för ECB vid förberedelsen av en formell uppdatering av ECB:s förordning om tillsynsavgifter. Översynen kommer att fokusera på metoden och kriterierna för beräkning av den årliga tillsynsavgift som ska tas ut av varje bank och grupp under tillsyn.

Samrådet inleds idag och avslutas den 20 juli 2017. Samrådsdokumentet och vanliga frågor, finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Frågor från media kan riktas till Nicos Keranis, tfn. +49 69 1344 7806.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning