Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP algatab avaliku konsultatsiooni järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse läbivaatamise kohta

2. juuni 2017
  • Konsultatsiooni käigus on võimalik esitada muudatus- ja parandusettepanekuid.
  • Konsultatsioon algab täna ja lõpeb 20. juulil 2017.

Euroopa Keskpank (EKP) algatab täna avaliku konsultatsiooni järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse läbivaatamise kohta. Konsultatsiooni eesmärk kooskõlas kõnealuse määruse artikliga 17 on koguda tagasisidet huvitatud osapooltelt, et anda hinnang võimalikele muudatustele. Saadav tagasiside annab EKP-le olulist teavet, mida võetakse arvesse järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse ametlikul ajakohastamisel, kui seda peetakse asjakohaseks. Läbivaatamisel keskendutakse järelevalve alla kuuluvatelt üksustelt ja gruppidelt kogutavate iga-aastaste järelevalvetasude arvutamise metoodikale ja kriteeriumidele.

Konsultatsioon algab täna ja lõpeb 20. juulil 2017. Konsultatsioonidokument ja vastused korduma kippuvatele küsimustele on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Meediakanalite küsimustele vastab Nicos Keranis (tel +49 69 1344 7806).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine