Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης όσον αφορά την αναθεώρηση του κανονισμού της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη

2 Ιουνίου 2017
  • Η διαδικασία διαβούλευσης αποτελεί ευκαιρία να προταθούν τροποποιήσεις και πιθανές βελτιώσεις.
  • Η περίοδος διαβούλευσης αρχίζει σήμερα και λήγει στις 20 Ιουλίου 2017.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης όσον αφορά την αναθεώρηση του κανονισμού της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη. Σκοπός της διαβούλευσης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 17 του κανονισμού, είναι να συγκεντρωθούν οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών προκειμένου να αξιολογηθούν πιθανές βελτιώσεις. Οι απαντήσεις θα παράσχουν στην ΕΚΤ σημαντικές πληροφορίες ώστε να προετοιμάσει, εφόσον κριθεί αναγκαίο, επίσημη επικαιροποίηση του κανονισμού της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη. Η αναθεώρηση θα επικεντρωθεί στη μεθοδολογία και τα κριτήρια για τον υπολογισμό του ετήσιου εποπτικού τέλους που επιβάλλεται σε κάθε εποπτευόμενη οντότητα και όμιλο.

Η περίοδος διαβούλευσης αρχίζει σήμερα και λήγει στις 20 Ιουλίου 2017. Το έγγραφο διαβούλευσης και οι απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική Εποπτεία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Νίκο Κεράνη, στο τηλ.: +49 69 1344 7806.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων