SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

ECB iværksætter høring om gennemgang af ECB's forordning om tilsynsgebyrer

2. juni 2017
  • Høringen giver mulighed for at foreslå ændringer og mulige forbedringer.
  • Høringsperioden løber fra i dag frem til 20. juli 2017.

Den Europæiske Centralbank (ECB) iværksætter i dag en offentlig høring om gennemgangen af ECB's forordning om tilsynsgebyrer. Formålet med denne høring, som finder sted i henhold til forordningens artikel 17, er at indsamle feedback fra interesserede parter for at vurdere mulige forbedringer. Høringssvarene vil give ECB en vigtig indsigt, som kan anvendes, hvis en formel opdatering af ECB's forordning om tilsynsgebyrer viser sig nødvendig. Gennemgangen vil have fokus på metoden til og kriterierne for beregningen af det årlige tilsynsgebyr, som opkræves fra de enkelte banker og koncerner under tilsyn.

Høringen indledes i dag og løber frem til 20. juli 2017. Høringsdokumentet samt ofte stillede spørgsmål findes på ECB's banktilsynswebsted.

Henvendelser fra medierne kan rettes til Nicos Keranis, tlf.: +49 69 1344 7806.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt
Whistleblowing