Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

Bankentoezicht van de ECB publiceert de prioriteiten voor 2016

6 januari 2016
  • In het kader van het bankentoezicht heeft de ECB vijf aandachtsgebieden voor 2016 geïdentificeerd
  • De prioriteiten zijn gebaseerd op de beoordeling van de belangrijkste risico's voor banken
  • Voor elk risico zal de ECB als toezichthouder initiatieven nemen

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag haar prioriteiten voor het toezicht op de belangrijke ("significant") banken in het eurogebied bekendgemaakt. De vijf aandachtsgebieden zijn gebaseerd op de beoordeling van de belangrijkste risico's voor banken in de huidige omgeving. De risico's met betrekking tot het bedrijfsmodel en de winstgevendheid staan bovenaan de lijst, gevolgd door andere belangrijke onderwerpen, waarvan het belang per euroland verschilt.

“Nu we aan het begin staan van het tweede volledige jaar waarin we toezicht op de banken in het eurogebied houden, willen we vanaf het begin van het jaar transparant zijn over de onderwerpen die richtinggevend zijn voor onze werkzaamheden,” aldus Danièle Nouy, Voorzitter van de Raad van Toezicht van de ECB. “De prioriteiten zijn een essentieel hulpmiddel om de toezichtsacties voor alle banken op een geharmoniseerde en proportionele wijze te laten plaatsvinden, en tegelijkertijd een gelijk speelveld te bevorderen en de groei te ondersteunen.”

De vijf toezichtsprioriteiten voor 2016 zijn:

  • risico's verbonden aan het bedrijfsmodel en de winstgevendheid;
  • kredietrisico;
  • kapitaaltoereikendheid;
  • risico-governance en kwaliteit van gegevens;
  • liquiditeit.

Ten aanzien van elk van de prioriteiten zal de ECB toezichtsinitiatieven nemen. In sommige gevallen zal de volledige uitvoering daarvan meer dan één jaar in beslag nemen. Op het niveau van de individuele banken moeten de toezichtsactiviteiten mogelijk worden aangepast aan het specifieke risicoprofiel van iedere kredietinstelling.

Een gedetailleerdere toelichting op de toezichtsprioriteiten voor 2016 is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Media kunnen met hun vragen terecht bij Rolf Benders, tel.: +49 69 1344 6925.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media
Klokkenluiders