Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • INFORMĀCIJA PRESEI

Tiek publicētas ECB banku uzraudzības prioritātes 2016. gadam

2016. gada 6. janvārī
  • Konstatētas piecas ECB banku uzraudzības jomas, kam 2016. gadā jāpievērš īpaša uzmanība.
  • Prioritātes noteiktas, pamatojoties uz novērtējumu par galvenajiem bankas apdraudošajiem riskiem.
  • Saistībā ar katru no riskiem tiks veiktas uzraudzības iniciatīvas.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicēja euro zonas nozīmīgo banku uzraudzības prioritātes 2016. gadam. Pamatojoties uz novērtējumu par galvenajiem riskiem, kas pašreizējos apstākļos apdraud bankas, noteiktas piecas jomas. Par galveno risku atzīts uzņēmējdarbības modeļa un pelnītspējas risks, kam seko pārējie būtiskākie jautājumi, kuru svarīgums dažādās euro zonas valstīs ir atšķirīgs.

"Uzsākot otro pilno euro zonas banku uzraudzības gadu, vēlamies, lai jau no gada sākuma būtu pilnīgi skaidrs, kas noteiks mūsu darbības virzienu," atzīmēja ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētāja Daniela Nuī (Danièle Nouy). "Šīs prioritātes ir būtisks instruments, lai saskaņoti un proporcionāli koordinētu dažādās bankās veiktos uzraudzības pasākumus, veicinot vienlīdzīgu nosacījumu piemērošanu un izaugsmi."

Noteiktas šādas piecas uzraudzības prioritātes 2016. gadam:

  • uzņēmējdarbības modeļa un pelnītspējas risks;
  • kredītrisks;
  • kapitāla pietiekamība;
  • risku pārvaldība un datu kvalitāte;
  • likviditāte.

Saistībā ar katru no prioritātēm tiks veiktas vairākas uzraudzības iniciatīvas. Lai tās pilnībā īstenotu, dažos gadījumos būs nepieciešams vairāk nekā gads. Atsevišķu banku līmenī uzraudzības darbības var būt jāpielāgo katras kredītiestādes konkrētajam riska profilam.

Sīkāku skaidrojumu par uzraudzības prioritātēm 2016. gadam sk. ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Rolfa Bendersa ( Rolf Benders ; tālr. +49 69 1344 6925).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana