Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je v okviru bančnega nadzora objavila prednostne naloge za leto 2016

6. januar 2016
  • ECB je v okviru bančnega nadzora določila pet področij, na katera se bo nadzor osredotočal v letu 2016.
  • Prednostne naloge temeljijo na oceni glavnih tveganj, s katerimi se soočajo banke.
  • Pri vsakem tveganju bodo izvedene nadzorne pobude.

Evropska centralna banka (ECB) je danes objavila prednostne naloge na področju nadzora pomembnih bank v euroobmočju za leto 2016. Pet področij temelji na oceni glavnih tveganj, s katerimi se banke soočajo v sedanjem okolju. Najvišje je ocenjeno tveganje v zvezi s poslovnimi modeli in dobičkonosnostjo, ki mu sledijo druga glavna področja, katerih pomembnost se od države do države euroobmočja razlikuje.

»Sedaj ko vstopamo v drugo polno leto izvajanja nadzora nad bankami v euroobmočju, hočemo biti od samega začetka leta transparentni glede tega, kaj nas bo usmerjalo pri delu,« je dejala Danièle Nouy, predsednica Nadzornega odbora. »Prednostne naloge so ključno orodje za poenoteno in sorazmerno izvajanje nadzornih ukrepov v različnih bankah, kar bo prispevalo k enakim pogojem in možnostim ter spodbudilo gospodarsko rast.«

Med petimi nadzornimi prednostnimi nalogami v letu 2016 so:

  • tveganje v zvezi s poslovnimi modeli in dobičkonosnostjo,
  • kreditno tveganje,
  • kapitalska ustreznost,
  • ravnanje s tveganji in kakovost podatkov,
  • likvidnost.

Pri vsaki prednostni nalogi bo izvedenih več nadzornih pobud. V nekaterih primerih lahko dokončna izvedba traja več kot eno leto. Možno je, da bo treba nadzorne aktivnosti na ravni posameznih bank prilagoditi specifičnemu profilu tveganosti vsake kreditne institucije.

Podrobnejša pojasnila o nadzornih prednostnih nalogah za leto 2016 so na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Rolf Benders, tel. +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije
Žvižgaštvo