Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP pangandusjärelevalve avaldab 2016. aasta prioriteedid

6. jaanuar 2016
  • EKP pangandusjärelevalve määras 2016. aastaks kindlaks viis eelisvaldkonda.
  • Prioriteedid tuginevad panku ohustavate põhiriskide hinnangule.
  • Iga riski jaoks on kavandatud kindlad järelevalvealgatused.

Euroopa Keskpank (EKP) avaldas täna euroala oluliste pankade järelevalve 2016. aasta prioriteedid. Viies eelisvaldkonnas tuginetakse panku praeguses keskkonnas ohustavate põhiriskide hinnangule. Esikohal on ärimudeli- ja kasumlikkuse risk; sellele järgnevad muud põhiriskid, mille olulisus on euroala riikides erinev.

„Alustades euroala pankade järelevalve teist täisaastat, soovime, et kohe aasta alguses oleks täiesti selge, millest me oma töös juhindume,” ütles järelevalvenõukogu esimees Danièle Nouy. Tema sõnul on prioriteedid oluline vahend, mille abil kooskõlastatakse eri pankades teostatavaid järelevalvemenetlusi ühtlustatud ja proportsionaalsel viisil, tagades võrdsed tingimused ja toetades kasvu.

2016. aasta viis järelevalveprioriteeti on:

  • ärimudeli- ja kasumlikkuse risk,
  • krediidirisk,
  • kapitali adekvaatsus,
  • riskijuhtimine ja andmete kvaliteet,
  • likviidsus.

Iga prioriteedi jaoks on kavandatud mitu järelevalvealgatust. Mõnel juhul võib nende täielikuks elluviimiseks kuluda rohkem kui aasta. Üksikute pankade tasemel võib olla vajalik kohandada järelevalvetegevust vastavalt krediidiasutuse riskiprofiili eripärale.

2016. aasta järelevalveprioriteetide üksikasjalikum selgitus on avaldatud EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Meediakanalite küsimustele vastab Rolf Benders (tel +49 69 1344 6925).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine