Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB:s banktillsyn offentliggör prioriteringarna för 2016

6 januari 2016
  • ECB:s banktillsyn har fastställt fem fokusområden för 2016
  • Prioriteringarna bygger på en bedömning av de viktigaste riskerna för banker
  • Tillsynsinitiativ kommer att genomföras avseende varje risk

Europeiska centralbanken (ECB) offentliggör idag sina prioriteringar för tillsynen av betydande banker i euroområdet under 2016. De fem områdena har fastställts efter en bedömning av vilka risker som för närvarande är viktigast för banker. Affärsmodell- och lönsamhetsrisk rankas högst, medan övriga risker varierar i betydelse mellan euroländerna.

”När vi nu går in på det andra året av banktillsyn i euroområdet vill vi redan från början klargöra vad som kommer att styra vår verksamhet,” säger Danièle Nouy, ordförande i ECB:s tillsynsnämnd. ”Prioriteringarna är ett viktigt verktyg för att samordna tillsynen över olika banker och se till att den är harmoniserad och proportionerlig, och samtidigt bidra till lika spelregler och tillväxt.”

De fem tillsynsprioriteringarna för 2016 är

  • affärsmodell- och lönsamhetsrisk
  • kreditrisk
  • kapitaltäckning
  • riskstyrning och datakvalitet
  • likviditet

Flera tillsynsinitiativ kommer att genomföras avseende varje prioritering, i vissa fall över mer än ett år. På enskild banknivå kan tillsynsaktiviteterna behöva anpassas till kreditinstitutems specifika riskprofiler.

En mer utförlig beskrivning av tillsynsprioriteringarna 2016 finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Frågor från media kan riktas till Rolf Benders, tfn. +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning