Menu

Podpredseda Rady pre dohľad

Vzdelanie

1995
magister práva, Columbia Law School
1994
magisterský titul v odbore holandského práva, University of Amsterdam
1993 – 1994
štúdium na Universidad de Zaragoza

Pracovné skúsenosti

od februára 2021
podpredseda Rady pre dohľad, Európska centrálna banka
od roku 2020
člen Výkonnej rady, Európska centrálna banka
2018 – 2020
člen Bazilejského výboru pre bankový dohľad
2018 – 2020
člen Rady pre dohľad, Európska centrálna banka
2014 – 2018
člen Jednotnej rady EÚ pre riešenie krízových situácií
2011 – 2020
člen Výkonnej rady, De Nederlandsche Bank
2007 – 2011
generálny poradca a riaditeľ právnych služieb, De Nederlandsche Bank
2006 – 2007
vedúci jednotky dohľadu nad ABN AMRO, De Nederlandsche Bank
2003
vyslaný pracovník, odbor právnych služieb, Európska centrálna banka
1999 – 2006
rôzne (riadiace) pozície, odbor právnych služieb, De Nederlandsche Bank
1995 – 1999
advokát, špecializácia na legislatívu EÚ v oblasti hospodárskej súťaže, Houthoff Advocaten

Ďalšie funkcie

od roku 2020
spolupredseda pracovnej skupiny Bazilejského výboru pre bankový dohľad zaoberajúcej sa klimatickými finančnými rizikami
od roku 2017
predseda siete centrálnych bánk a orgánov dohľadu pre ekologizáciu finančného systému
2016 – 2020
predseda platformy De Nederlandsche Bank pre udržateľné financovanie
2007 – 2011
a 1999 – 2006
člen Právneho výboru Eurosystému/ESCB