Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Podpredseda Rady pre dohľad

Frank Elderson

Vzdelanie
1995

magister práva, Columbia Law School

1994

magisterský titul v odbore holandského práva, University of Amsterdam

1993 – 1994

štúdium na Universidad de Zaragoza

Pracovné skúsenosti
od februára 2021

podpredseda Rady pre dohľad, Európska centrálna banka

od roku 2020

člen Výkonnej rady, Európska centrálna banka

2018 – 2020

člen Bazilejského výboru pre bankový dohľad

2018 – 2020

člen Rady pre dohľad, Európska centrálna banka

2014 – 2018

člen Jednotnej rady EÚ pre riešenie krízových situácií

2011 – 2020

člen Výkonnej rady, De Nederlandsche Bank

2007 – 2011

generálny poradca a riaditeľ právnych služieb, De Nederlandsche Bank

2006 – 2007

vedúci jednotky dohľadu nad ABN AMRO, De Nederlandsche Bank

2003

vyslaný pracovník, odbor právnych služieb, Európska centrálna banka

1999 – 2006

rôzne (riadiace) pozície, odbor právnych služieb, De Nederlandsche Bank

1995 – 1999

advokát, špecializácia na legislatívu EÚ v oblasti hospodárskej súťaže, Houthoff Advocaten

Ďalšie funkcie
od roku 2020

spolupredseda pracovnej skupiny Bazilejského výboru pre bankový dohľad zaoberajúcej sa klimatickými finančnými rizikami

2018 – 2022

prvý predseda novozaloženej siete centrálnych bánk a orgánov dohľadu pre ekologizáciu finančného systému

2016 – 2020

predseda platformy De Nederlandsche Bank pre udržateľné financovanie

2007 – 2011
a 1999 – 2006

člen Právneho výboru Eurosystému/ESCB

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)