Menu

Vice ordförande för tillsynsnämnden

Utbildning

1995
Masterexamen i juridik, Columbia Law School
1994
Masterexamen i nederländsk lagstiftning, University of Amsterdam
1993 – 1994
Studier vid Universidad de Zaragoza

Yrkeskarriär

Sedan februari 2021
Vice ordförande för tillsynsnämnden, Europeiska centralbanken
Sedan 2020
Ledamot av Europeiska centralbankens direktion
2018 – 2020
Ledamot av Baselkommittén för banktillsyn
2018 – 2020
Ledamot i Europeiska centralbankens tillsynsnämnd
2014 – 2018
Ledamot i EU:s gemensamma resolutionsnämnd
2011 – 2020
Direktionsledamot, De Nederlandsche Bank
2007 – 2011
Chefsjurist och direktör för rättstjänster, De Nederlandsche Bank
2006 – 2007
Chef för tillsynsenheten med ansvar för ABN AMRO, De Nederlandsche Bank
2003
Förordnande vid avdelningen för rättstjänster, Europeiska centralbanken
1999 – 2006
Olika (lednings)positioner vid avdelningen för rättstjänster, De Nederlandsche Bank
1995 – 1999
Advokat specialiserad på EU:s konkurrenslagstiftning, Houthoff Advocaten

Andra befattningar

Sedan 2020
Medordförande för arbetsgruppen för klimatrelaterade finansiella risker vid Baselkommittén för banktillsyn
Sedan 2017
Ordförande för NGFS (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System).
2016 – 2020
Ordförande för De Nederlandsche Banks plattform för hållbar finansiering
2007 – 2011 och
1999 – 2006
Medlem i Eurosystemets/ECBS rättskommitté