Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vice ordförande för tillsynsnämnden

Frank Elderson

Utbildning
1995

Masterexamen i juridik, Columbia Law School

1994

Masterexamen i nederländsk lagstiftning, University of Amsterdam

1993 – 1994

Studier vid Universidad de Zaragoza

Yrkeskarriär
Sedan februari 2021

Vice ordförande för tillsynsnämnden, Europeiska centralbanken

Sedan 2020

Ledamot av Europeiska centralbankens direktion

2018 – 2020

Ledamot av Baselkommittén för banktillsyn

2018 – 2020

Ledamot i Europeiska centralbankens tillsynsnämnd

2014 – 2018

Ledamot i EU:s gemensamma resolutionsnämnd

2011 – 2020

Direktionsledamot, De Nederlandsche Bank

2007 – 2011

Chefsjurist och direktör för rättstjänster, De Nederlandsche Bank

2006 – 2007

Chef för tillsynsenheten med ansvar för ABN AMRO, De Nederlandsche Bank

2003

Förordnande vid avdelningen för rättstjänster, Europeiska centralbanken

1999 – 2006

Olika (lednings)positioner vid avdelningen för rättstjänster, De Nederlandsche Bank

1995 – 1999

Advokat specialiserad på EU:s konkurrenslagstiftning, Houthoff Advocaten

Andra befattningar
Sedan 2020

Medordförande för arbetsgruppen för klimatrelaterade finansiella risker vid Baselkommittén för banktillsyn

2018 – 2022

Förste ordförande för det nybildade NGFS (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System).

2016 – 2020

Ordförande för De Nederlandsche Banks plattform för hållbar finansiering

2007 – 2011 och
1999 – 2006

Medlem i Eurosystemets/ECBS rättskommitté

Visselblåsning