Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Avalik konsultatsioon krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide kohta

Konsultatsiooni käigus saavad huvitatud isikud esitada märkusi põhimõtete kohta, millest EKP lähtub krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide kõlblikuks tunnistamisel usaldatavusjärelevalve eesmärgil.

Märkusi saab esitada kuni 2016. aasta 15. aprilli keskööni Kesk-Euroopa aja järgi.
Arvesse võetakse üksnes selle tähtaja jooksul esitatud märkusi.

EKP juhendi eelnõu põhimõtete kohta, millest lähtutakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide kõlblikuks tunnistamisel usaldatavusjärelevalve eesmärgil

Juhendi eelnõus sätestatakse põhimõtted, millest EKP lähtub krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide kõlblikkuse hindamisel usaldatavusjärelevalve eesmärgil.

Selle eesmärk on tagada krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide hindamisel kohaldatavate järelevalvepõhimõtete ühtsus, tõhusus ja läbipaistvus kooskõlas määrusega (EL) nr 575/2013 (kapitalinõuete määrus).

Märkusi saab esitada kuni 2016. aasta 15. aprilli keskööni Kesk-Euroopa aja järgi.

Arvesse võetakse üksnes selle tähtaja jooksul esitatud märkusi.

Märkuste esitamine

Märkused palume esitada 2016. aasta 15. aprilli keskööks Kesk-Euroopa aja järgi järgneva vormi kaudu:

Avaliku konsultatsiooni vorm

Võimaluse korral tuleks vastuseid asjakohaste näidete või andmetega põhjendada.

Märkuste saatmine e-posti teel

Märkused palume saata e-aadressil SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Teemarida: Public consultation on institutional protection schemes.

Märkuste saatmine posti teel

Märkused palume saata järgmisel postiaadressil:

European Central Bank Secretariat to the Supervisory Board
Public consultation on institutional protection schemes
60640 Frankfurt am Main
Germany

Märkuste avaldamine

Pärast konsultatsiooniperioodi lõppu avaldatakse kõik esitatud märkused sellel veebilehel koos tagasiside aruandega. Isikuandmete ja esitatud märkuste käsitlemise kohta saab teavet isikuandmete kaitse klauslist.

Isikuandmete kaitse
Avalik kuulamine
Dokumendid
Rikkumisest teatamine