Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Sabiedriskā apspriešana par institucionālās aizsardzības shēmām

Šī apspriešana nodrošina ieinteresētajām pusēm iespēju komentēt ECB pieeju institucionālās aizsardzības shēmu atzīšanai prudenciālās uzraudzības vajadzībām.

Komentāru iesniegšanas termiņš: 2016. gada 15. aprīlis plkst. 24:00 pēc Viduseiropas laika.
Tiks izskatīti tikai līdz šā termiņa beigām iesniegtie komentāri.

ECB norādījumu projekts par pieeju institucionālās aizsardzības shēmu atzīšanai prudenciālās uzraudzības vajadzībām

Šajā norādījumu projektā noteikta ECB pieeja institucionālās aizsardzības shēmu atzīšanai prudenciālās uzraudzības vajadzībām.

Tā mērķis ir nodrošināt saskaņotību, efektivitāti un caurredzamību saistībā ar uzraudzības politiku, ko piemēros, vērtējot institucionālās aizsardzības shēmas atbilstoši Regulai (ES) Nr. 575/2013 (Kapitāla prasību regula).

Komentāru iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 15. aprīlis plkst. 24:00 pēc Viduseiropas laika.

Tiks izskatīti tikai līdz šā termiņa beigām iesniegtie komentāri.

Komentāru iesniegšana

Lūdzam komentārus iesniegt līdz 2016. gada 15. aprīlim, plkst. 24:00 pēc Viduseiropas laika, izmantot šo veidni:

Sabiedriskās apspriešanas veidne

Ja iespējams, lūdzam pamatot savas atsauksmes ar atbilstošiem piemēriem vai datiem.

Komentāru iesniegšana pa e-pastu

Sūtiet savus komentārus uz e-pasta adresi SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu.

Lūdzam tēmas rindiņā norādīt "Public consultation on institutional protection schemes".

Komentāru iesniegšana pa pastu

Sūtiet komentārus uz šādu pasta adresi:

European Central Bank Secretariat to the Supervisory Board
"Public consultation on institutional protection schemes"
60640 Frankfurt am Main
Germany

Komentāru publicēšana

Pēc apspriešanas beigām visi komentāri tiks publicēti šajā interneta vietnē kopā ar pārskatu par sniegtajām atbildēm. Sīkāku informāciju par to, kā tiks apstrādāti jūsu personas dati un iesniegtie komentāri, sk. privātuma paziņojumā.

Privātuma paziņojums
Atklātā sēde
Dokumenti
Trauksmes celšana