Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Openbare raadpleging inzake institutionele protectiestelsels

Deze raadpleging geeft belangstellenden de gelegenheid commentaar te geven op de benadering van de ECB ten aanzien van de erkenning van institutionele protectiestelsels (IPS's) voor prudentiële doeleinden.

Deadline voor het insturen van commentaar: middernacht Midden-Europese tijd op 15 april 2016
Alleen commentaren die vóór die deadline zijn ontvangen, zullen in overweging worden genomen.

De concept-Gids van de ECB inzake de benadering ten aanzien van de erkenning van institutionele protectiestelsels voor prudentiële doeleinden

In de concept-Gids wordt de benadering van de ECB uiteengezet ten aanzien van de erkenning van institutionele protectiestelsels (IPS's) voor prudentieeltoezichtsdoeleinden.

De Gids beoogt waarborging van de coherentie, effectiviteit en transparantie ten aanzien van het toezichtsbeleid dat zal worden toegepast bij de beoordeling van IPS's overeenkomstig Verordening (EU) Nr. 575/2013 (Verordening Kapitaalvereisten).

De deadline voor het insturen van commentaar: middernacht Midden-Europese tijd op 15 april 2016.

Alleen commentaren die vóór die deadline zijn ontvangen, zullen in overweging worden genomen.

Het insturen van commentaar

Wij verzoeken u uw commentaar vóór middernacht Midden-Europese tijd op 15 april 2016 in te sturen met behulp van het volgende formulier:

Formulier voor de openbare raadpleging

Wij zouden het op prijs stellen als u uw antwoorden waar toepasselijk met relevante voorbeelden of gegevens zou kunnen onderbouwen.

Het insturen van commentaar per e-mail:

Stuurt u uw commentaar per e-mail naar: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Vermeldt u alstublieft in de onderwerpregel: "Public consultation on institutional protection schemes".

Het insturen van commentaar per post:

Stuurt u uw commentaar per post naar het volgende adres:

European Central Bank Secretariat to the Supervisory Board
"Public consultation on institutional protection schemes"
60640 Frankfurt am Main
Duitsland

Publicatie van de commentaren

Na sluiting van de raadpleging, zullen alle commentaren worden gepubliceerd op deze websitepagina, samen met een feedbackverklaring. Voor nadere informatie over hoe met uw persoonsgegevens en bijdrage zal worden omgegaan, zie deze privacyverklaring:

Privacyverklaring
Openbare hoorzitting
Documenten
Klokkenluiders